Špeciálna pomoc v čase pandémie

Nadácia zareagovala na prvú i druhú vlnu pandémie a poskytla špeciálnu pomoc vo výške 241-tisíc eur pre tých najohrozenejších. Financie boli použité napríklad na zakúpenie ochranných pomôcok pre domovy seniorov a sociálnych služieb i na vybavenie terénnych pracovníkov a dobrovoľníkov Slovenského červeného kríža. Až 19 centier pre deti a rodiny si mohlo vďaka podpore v celkovej sume 90-tis. eur upraviť svoje priestory tak, aby umožnili dištančné vzdelávanie i bezpečné a podnetné trávenie voľného času, keď prišlo k obmedzeniu dovtedy bežných aktivít. Pomoc vo výške 60-tis. eur zase zabezpečila pokračovanie potrebných terapií pre deti s PAS. Nadácia VW SK spustila aj projekt Rúška pomoci, v rámci ktorého podporila sumou 50-tis. eur chránené dielne, aby dokázali udržať pracovné miesta.