Project Description

Jednou z oblastí, ktorej sa Nadácia Volkswagen Slovakia dlhodobo venuje, je pomoc deťom v centrách pre deti a rodiny. Grantový program je určený na podporu zariadení či náhradných rodín, v ktorých sú deti vychovávané. V tomto roku pomôžeme ním dovybaviť, zrekonštruovať či obnoviť športoviská v centrách pre deti a rodiny a vytvoriť tak nové možnosti na trávenie voľného času športovými aktivitami.

Ciele grantového programu:•Rozšíriť možnosti voľnočasových aktivít pre deti

  • Zlepšiť stav a vybavenie vonkajších a vnútorných priestorov centier pre deti a rodiny určených na športové aktivity pre deti.
  • Prispôsobiť alebo zrekonštruovať priestory na športové aktivity.
  • Doplniť pomôcky – vybavenie športového ihriska, nákup športových pomôcok.

Žiadateľ:

  • Centrá pre deti a rodiny na Slovensku, vrátane profesionálnych rodín a bývalých krízových stredísk

Podmienkou k úspešnej registrácii žiadosti je:

  • Kreatívne spracovanie – deti prostredníctvom ľubovoľne zvolenej kreatívnej formy – videa, obrázka, básničky, príbehu – opíšu, na čo by grant využili

Príklady projektov:

  • Zriadenie alebo vybavenie športového ihriska,
  • Rekonštrukcia alebo obnovenie športovísk,
  • Nakúpenie športových potrieb, lyží, bicyklov, kolobežiek,….

Maximálna výška podpory: 5 000 € na projekt
Začiatok prijímania žiadostí: 15. apríla 2021
Uzávierka prijímania žiadostí: 15. mája 2021
Realizácia projektov: jún 2021 – jún 2022

Zoznam podporených projektov v roku 2021 nájdete tu.
Zoznam podporených projektov v roku 2020 nájdete tu.

Vstúpiť do fotogalérie

NEDOSTUPNÉ

NEDOSTUPNÉ

Grantové pravidlá
Záverečná správa
Podporené projekty