Project Description

Jednou z oblastí, ktorej sa Nadácia Volkswagen Slovakia dlhodobo venuje, je pomoc deťom v centrách pre deti a rodiny. Nový grantový program je určený na podporu zariadení či náhradných rodín, v ktorých sú deti vychovávané. Pomôžeme ním dovybaviť, zrekonštruovať či obnoviť centrá pre deti a rodiny a vytvoriť tak nové možnosti na trávenie voľného času športovými, spoločenskými, umeleckými alebo inými aktivitami.

Ciele grantového programu:

  • Rozšíriť možnosti voľnočasových a spoločenských aktivít pre deti
  • Zlepšiť stav a vybavenie vonkajších a vnútorných priestorov centier pre deti a rodiny určených na aktivity pre deti
  • Prispôsobiť alebo zrekonštruovať priestory na voľnočasové a spoločenské aktivity
  • Doplniť pomôcky – vybavenie športového ihriska, herne, dielne, spoločenských priestorov, nákup športových pomôcok, pomôcok na umelecké či iné krúžky,…

Žiadateľ:

  • Centrá pre deti a rodiny na Slovensku, vrátane profesionálnych rodín a bývalých krízových stredísk

Podmienkou k úspešnej registrácii žiadosti je:

  • Kreatívne spracovanie – deti prostredníctvom ľubovoľne zvolenej kreatívnej formy – videa, obrázka, básničky, príbehu – opíšu, na čo by grant využili

Príklady projektov:

  • Zriadenie alebo vybavenie športového ihriska, dielne, herne
  • Rekonštrukcia alebo obnovenie spoločenskej miestnosti
  • Založenie voľnočasového krúžku a nakúpenie pomôcok, hudobných nástrojov,…
  • Nakúpenie športových potrieb, lyží, bicyklov, kolobežiek,….

Zoznam podporených projektov nájdete tu.

Maximálna výška podpory: 5 000 € na projekt
Začiatok prijímania žiadostí: 15. apríla 2020
Uzávierka prijímania žiadostí: 15. mája 2020
Realizácia projektov: jún 2020 – jún 2021

Vstúpiť do fotogalérie

NEDOSTUPNÉ

NEAKTUÁLNE

Grantové pravidlá
Záverečná správa
Podporené projekty