Nadácia Volkswagen Slovakia je ako verejnoprospešná organizácia zapísaná v zozname prijímateľov, ktorí majú oprávnenie získať 2% (3%) z dane z príjmov fyzických osôb, ako aj 1% (2%) z daní z príjmov právnických osôb. I Vy môžete podporiť aktivity Nadácie prostredníctvom darovania Vašich 2%:

Zamestnanci

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (resp. 3%) zaplatenej dane a zašlite ho na Váš daňový úrad do 30. apríla. Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby a potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti môžete získať na personálnom oddelení Vášho zamestnávateľa.

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (resp.3%) zaplatenej dane 2024

Právnické osoby

Vaše 1% (2%) môžete odovzdať jednej alebo viacerým verejnoprospešným organizáciám, ktoré sú zapísané ako príjemcovia 1% (2%) pre príslušný daňový rok. Pre Vás ako právnickú osobu na to nejestvuje žiadny špeciálny formulár. 1% (2%) z Vašich zaplatených daní môžete poukázať priamo vo Vašom daňovom priznaní v IV časti, kde sú na to určené polia.

Postupy na poukázanie zaplatenej dane v roku 2024 nájdete tu.

Aj s Vašou pomocou môžeme naďalej realizovať verejnoprospešné aktivity a podporovať projekty, ktoré majú zmysel. Pomôžte nám rozvíjať budúcnosť aj vašich detí!

V prípade Vášho záujmu Vám budeme veľmi vďační za každú finančnú podporu.

Číslo bankového účtu Nadácie Volkswagen Slovakia je: 2627224410 / 1100
IBAN: SK51 1100 0000 0026 2722 4410

SWIFT: TATRSKBX