Zamestnanecké projekty

Významnou oblasťou podpory Nadácie Volkswagen Slovakia je motivácia k dobrovoľníctvu a angažovanosti zamestnancov spoločnosti Volkswagen Slovakia vo svojom okolí či komunite. Výnimočnú myšlienku projektu Nadácia Volkswagen Slovakia rozšírila v roku 2015 o podporu angažovanosti a dobrovoľníckej činnosti i u zamestnancov partnerských spoločností.

Podpora dobrovoľníctva

Podpora zamestnancov a ich regionálnych projektov

Podpora rodín zamestnancov

Pomoc zamestnancom a ich rodinám, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii.

Podpora rodín zamestnancov