Project Description

Nadácia Volkswagen Slovakia v rámci grantového programu „Projekty zamestnancov Partner“ implementuje myšlienku podpory dobrovoľníckej činnosti a angažovanosti i u zamestnancov partnerských spoločností.

Od roku 2015 sa myšlienka podpory dobrovoľníckej činnosti a angažovanosti zamestnancov vo svojom okolí či komunite rozšírila o podporu angažovanosti zamestnancov spoločnosti Porsche Slovakia, spol. s r.o.
V roku 2016 sa táto myšlienka rozšírila i na podporu angažovanosti zamestnancov spoločnosti Volkswagen Group Services, s.r.o.

Ciele grantového programu:

  • Podporiť verejnoprospešné aktivity a dobrovoľnícku činnosť zamestnancov partnerských spoločností
  • Podporiť regióny, z ktorých pochádzajú zamestnanci
  • Podporiť participáciu v rámci komunít

Žiadateľ:

  • Občianske združenia, školy, predškolské zariadenia, verejnoprospešné organizácie, pričom bude dodržaná podmienka aby jedna organizácia nebola v jednom roku neprimerane podporená.
  • Jeden zamestnanec môže získať podporu iba pre jeden zamestnanecký projekt za rok

Témy grantového programu pre rok 2020:

  • Vzdelávanie v oblasti techniky, nemeckého jazyka, ekológie, pohybovej a dopravnej výchovy
  • Vzdelávanie pre sociálne slabšie resp. inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Maximálna výška podpory: 1 000 € na projekt
Začiatok prijímania žiadostí: 2. marec 2020
Uzávierka prijímania žiadostí: 30. apríl 2020
Realizácia projektov: Priebežne počas roka 2020

Prehľad podporených projektov v roku 2019 nájdete tu.

Prehľad podporených projektov v roku 2018 nájdete tu.

Prehľad podporených projektov v roku 2017 nájdete tu.

Vstúpiť do fotogalérie
Pozrieť video

ŽIADOSŤ - NEAKTÍVNA


Grantové pravidlá
Záverečná správa
Podporené projekty