Project Description

Nadácia Volkswagen Slovakia v rámci grantového programu „Projekty zamestnancov Partner“ implementuje myšlienku podpory dobrovoľníckej činnosti a angažovanosti i u zamestnancov partnerských spoločností.

Od roku 2015 sa myšlienka podpory dobrovoľníckej činnosti a angažovanosti zamestnancov vo svojom okolí či komunite rozšírila o podporu angažovanosti zamestnancov spoločnosti Porsche Slovakia, spol. s r.o.
V roku 2016 sa táto myšlienka rozšírila i na podporu angažovanosti zamestnancov spoločnosti Volkswagen Group Services, s.r.o.
V roku 2021 môžu zamestnanci partnerských firiem získať pre „svoj projekt“ podporu až do výšky 2 500,- eur.

Ciele grantového programu:

  • Podporiť verejnoprospešné aktivity a dobrovoľnícku činnosť zamestnancov partnerských spoločností
  • Podporiť regióny, z ktorých pochádzajú zamestnanci
  • Podporiť participáciu v rámci komunít

Žiadateľ:

  • Občianske združenia, školy, predškolské zariadenia, verejnoprospešné organizácie, pričom bude dodržaná podmienka aby jedna organizácia nebola v jednom roku neprimerane podporená.
  • Jeden zamestnanec môže získať podporu iba pre jeden zamestnanecký projekt za rok

Témy grantového programu pre rok 2021:

  • Vzdelávanie v oblasti techniky, nemeckého jazyka, ekológie, pohybovej a dopravnej výchovy a revitalizácia školských dvorov
  • Vzdelávanie pre sociálne slabšie resp. inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Maximálna výška podpory: 2 500 € na projekt
Začiatok prijímania žiadostí: 1. marec 2021
Uzávierka prijímania žiadostí: 15. apríl 2021, resp. po prijatí 40 žiadostí do systému
Realizácia projektov: Priebežne počas rokov 2021-2022

Počet podporených projektov v roku 2021: 18 projektov

Pozor zmena!

Formulár žiadosti nie je potrebné zasielať poštou na adresu Nadácie. Pri jeho vypĺňaní je potrebné priložiť príslušné stanovy. V prípade ak žiadateľom je občianske združenie, nahrajte prosím zaevidované stanovy. V prípade, ak ide o občianske združenie, ktoré svoje stanovy nemá zaevidované na Ministerstve vnútra SR, tak stanovy, ktoré majú podpísané štatutárnym orgánom. V prípade, ak bude žiadateľom škola, nahrajte čestné prehlásenie štatutára školy, že sa o projekt uchádza ako oprávnená osoba.

Prehľad podporených projektov v roku 2021 nájdete tu.

Prehľad podporených projektov v roku 2020 nájdete tu.

Prehľad podporených projektov v roku 2019 nájdete tu.

Prehľad podporených projektov v roku 2018 nájdete tu.

Prehľad podporených projektov v roku 2017 nájdete tu.

Vstúpiť do fotogalérie
Pozrieť video

NEDOSTUPNÉ


Grantové pravidlá
Záverečná správa
Podporené projekty