Verejnú zbierku vykonáva Nadácia Volkswagen Slovakia, Jána Jonáša 6889/1, 843 02 Bratislava na základe právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, odboru všeobecnej vnútornej správy, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava číslo: OU-BA-OVVS1-2023/268608-002. Verejná zbierka bude realizovaná len dňa 3.6.2023. Účelom zbierky je rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy.

Celý výťažok Nadácia odovzdá občianskemu združeniu Moje šťastné dieťa, ktoré pôsobí v najväčších nemocničných školách na Slovensku v Bratislave, Martine a Košiciach a ročne vzdelávajú o viac ako 4000 detí. Ich cieľom je realizácia vzdelávacích aktivít pre deti počas ich pobytu v nemocnici a zároveň spríjemniť im tento čas rôznymi kreatívnymi workshopmi a tvorivými dielňami. Všetky aktivity sú prispôsobené aktuálnemu zdravotnému stavu dieťaťa.

Zápisnicu k verejnej zbierke nájdete tu.

Priebežnú správu k verejnej zbierke nájdete tu.