Pre Vaše otázky a podnety sme Vám k dispozícii.
Môžete sa s nami skontaktovať aj e-mailom na adresy uvedené nižšie.

Korešpondenčná adresa:

Nadácia Volkswagen Slovakia

Jána Jonáša 1

843 02 Bratislava 49

Bankové spojenie:

Číslo bankového účtu Nadácie Volkswagen Slovakia je: 2627224410 / 1100

IBAN: SK51 1100 0000 0026 2722 4410

SWIFT: TATRSKBX

IČO: 42137527

Kontakt:

Tel.: +421 2 6964 2858

Email: nadacia@volkswagen.sk

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Ľudia v Nadácii

Ing. Lenka Michálik Holešová

Správkyňa nadácie

Tel: +421 902 471 584

Email: lenka.michalik.holesova@volkswagen-groupservices.com

Ing. Alexandra Pappová, PhD.

Oblasť dvojjazyčnej výchovy a mimoriadna podpora

Tel.: + 421 902 471 398

E-mail: alexandra.pappova@volkswagen-groupservices.com

Bc. Ľubomíra Repáňová

Oblasť pomoci znevýhodneným a krízové centrá

Tel.: +421 914 774 355

E-mail: lubomira.repanova@volkswagen-groupservices.com

Mgr. Martin Kováč, PhD.
(v termíne od 6. 5. do 17. 6. 2024 nedostupný)

Oblasť pomoci deťom v centrách pre deti a rodiny a projekty zamestnancov

Tel.: +421 914 774 638

E-mail:martin.kovac@volkswagen-groupservices.com

Lucia Fusková, Naďa Motyková

Administratíva

Tel.: 02/6964 2858, 0914 774 960

Email: lucia.fuskova@volkswagen.com, nada.motykova@volkswagen.com

Oficiálna komunikácia je možná výhradne s kontaktnými osobami alebo správcom Nadácie Volkswagen Slovakia. Akékoľvek prísľuby od neautorizovaných osôb nie sú pre Nadáciu Volkswagen Slovakia záväzné.

Tešíme sa na Vaše otázky a podnety.