Od svojho vzniku v roku 2008 sa Nadácia Volkswagen Slovakia riadi mottom „Vedomosti tvoria budúcnosť“. Po 14. rokoch môže s radosťou skonštatovať, že rady šikovných a motivovaných detí, žiakov, študentov i pedagógov zapálených z roka na rok rozrastajú. V rámci svojich možností im Nadácia pomáha vytvárať lepšie podmienky pre osobný rozvoj a vzdelávanie. Pozitívny vzťah k vzdelávaniu podporuje od materských až po vysoké školy. Vďaka grantovým programom a ostatným vzdelávacím projektom sa učenie stáva zábavnejším s možnosťou vyskúšať si teoretické vedomosti v praxi.

Svoju pomoc rozdeľuje mimovládnym organizáciám a školským zariadeniam, najmä v téme podpory znevýhodnených, predovšetkým s poruchami autistického spektra (PAS), a v rámci inovatívneho prístupu k vzdelávaniu v nemeckom jazyku. Samostatnou oblasťou je pomoc pre rodiny zamestnancov a podpora angažovanosti a dobrovoľníctva.