Činnosť Nadácie Volkswagen Slovakia sa počas jej existencie stále vyvíja. Angažovaním a úsilím sme spoločne podporili množstvo projektov a vzdelávacích aktivít. Oblasti podpory a počet úspešných projektov sa z roka na rok rozširuje. Bližšie informácie a prehľad o úspešnom pôsobení nadácie nájdete vo výročných správach.