Najdôležitejším rozhodovacím grémiom je Správna rada. Zodpovedá všeobecne za chod Nadácie a rozhoduje o použití jej finančných prostriedkov.

Predseda správnej rady: Kai-Stefan Linnenkohl
Členovia správnej rady: Agnieszka Olenderek, Boris Michalík, Jolana Julkeová, Jozef Grega

Dozorná rada kontroluje činnosť Nadácie a je poradným orgánom pre správnu radu pri riešení jej úloh.

Členovia dozornej rady: Peter Bianchi, Ján Macho, Ivan Bartík

Správkyňa Nadácie je zákonným zástupcom Nadácie. Riadi operatívnu prácu Nadácie.

Správkyňa Nadácie: Lenka Michálik Holešová
Projektoví manažéri Nadácie: Martin Kováč, Alexandra Pappová, Ľubomíra Repáňová