Verejné detské dopravné ihrisko

Verejné detské dopravné ihrisko v Stupave, projekt našej Nadácie a mesta Stupava, ktoré víta do svojich priestorov škôlkarov, žiakov i širokú verejnosť sa dočkalo ďalšej modernizácie. Finančným podporením projektu výstavby studne na úžitkovú vodu sme veľmi radi prispeli k zlepšeniu servisu a starostlivosti o ihrisko, jeho stromy a trávnaté plochy. Veríme, že aj vďaka tejto pomoci bude ihrisko vždy stopercentne pripravené privítať svojich návštevníkov.

Podpora techniky

Podpora technického vzdelávania

Vedomostné ostrovy

Interaktívny kiosk s vedomostnými úlohami

Vedomostné ostrovy

Webináre

Bezplatné webináre #INšpirujSaONline

Dopravné ihrisko Stupava

Prvé verejné detské dopravné ihrisko na Slovensku

Dopravné ihrisko Stupava