Project Description

Po dvoch úspešných konferenciách #InšpirujSa sme v máji 2020 v dôsledku pandémie COVID -19 pristúpili na online formát tejto formy podpory tretieho sektora.

Vznikol tak koncept bezplatných webinárov #INšpirujSaONline, zameraných na inšpirácie, diskusie a konzultácie k rôznym témam, ktoré riešia pracovníci tretieho sektora, predovšetkým v rámci pomáhajúcich profesií a sociálnych služieb. Slúžia na podporu a rozvoj neziskových organizácií pracujúcich s ľuďmi a vytvára priestor na vzájomnú výmenu best practices, ako aj konzultácií s expertmi na danú oblasť. Online bloky sú bezplatné a aj týmto spôsobom Nadácia Volkswagen Slovakia napĺňa svoje poslanie pomoci.

Z bezpečia a pohodlia domova sa v roku 2020 na 6 spoločných online stretnutiach zúčastnilo 603 účastníčiek a účastníkov. O svoje skúsenosti sa pro bono podelilo 19 pozvaných hostiek a hostí z rôznych oblastí.

Najbližší webinár:

WEBINÁR #8 – inkluzívne vzdelávanie

Názov: Inklúzia – príležitosť pre všetky deti

 • Termín: štvrtok, 27. 5. 2021
 • Čas: 18:00 – 20:00
 • Platforma: ZOOM
 • Webinár je bezplatný, je potrebné prihlásenie vopred
 • Prihlásenie na webinár: LINK – PRIHLASOVACÍ FORMULÁR
 • Pre koho je webinár určený: pre rodičov, učiteľov a všetkých, ktorých zaujíma nastavenie a dostupnosť vzdelávania pre všetky deti.

Na webinári sa dozviete napríklad:

 • ako funguje projekt Naša inkluzívna škola
 • aká je aktuálna situácia na Slovensku
 • prečo a ako z inkluzívnej školy profitujú všetky deti
 • aká je dostupnosť mimoškolských aktivít (nielen) pre deti so znevýhodnením
 • ako prebieha vzdelávanie a podpora učiteľov v téme inklúzie
  čo znamená inkluzívne vzdelávanie pre rodičov

Hostia:

 • Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania
 • Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením
 • Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie

Spolu s tematickými odbornými vstupmi bude priestor aj na otázky a diskusiu.

Pripravujeme:

WEBINÁR #9 – webinár pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením

Obsah a prihlasovanie – pripravujeme

Zrealizované webináre:

WEBINÁR #1 – AKO NA RIADENIE ORGANIZÁCIE A TÍMU V ČASE KRÍZY
Termín: štvrtok, 14. 5. 2020
Link na podstránku:
https://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/inspirujsaonline-1/

WEBINÁR #2 – AUTIZMUS V SPOLOČNOSTI
Termín: utorok, 26. 5. 2020
Link na podstránku:
https://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/inspirujsaonline-2/

WEBINÁR #3 – VYHORENIE A AKO MU PREDCHÁDZAŤ
Termín: štvrtok, 11. 6. 2020
Link na podstránku:
https://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/inspirujsaonline-3/

WEBINÁR #4 – PRÁCA S DEŤMI S DOWNOVÝM SYNDRÓMOM

Termín: štvrtok, 15. 10. 2020
Link na podstránku:

https://www.nadacia-volkswagen.sk/inspirujsaonline-4/

WEBINÁR #5 – TERAPIE PRI PRÁCI S DEŤMI A MLADÝMI ĽUĎMI (najmä) s PAS

Termín: štvrtok, 22. 10. 2020
Link na podstránku:

https://www.nadacia-volkswagen.sk/inspirujsaonline-5/

WEBINÁR #6 – VČASNÁ INTERVENCIA A JEJ VÝZNAM PRE DETI S PAS

Termín: štvrtok, 29. 10. 2020
Link na podstránku:

https://www.nadacia-volkswagen.sk/inspirujsaonline-6/

WEBINÁR #7 – AKO (si) POMÔCŤ, KEĎ NEVLÁDZEM ĎALEJ?

Termín: štvrtok, 25. 3. 2021

Link na podstránku: https://www.nadacia-volkswagen.sk/inspirujsaonline-7/

Webináre prebiehali prostredníctvom globálnej online platformy ZOOM, trvali 2 hodiny, vždy v čase 18:00 – 20:00. Prebiehali live, boli moderované a interaktívne, účastníci mali možnosť pýtať sa/zapájať prostredníctvom online chatu alebo priamym vstupom. Moderátorkou webinárov bola Lucia Jakubíková z PR agentúry Kharisma.

Na každom webinári zároveň projektové manažérky Nadácie Volkswagen Slovakia predstavili možnosti grantovej podpory v danej oblasti.

Kontakt:

Máte tip na tému, ktorej by sme sa mohli venovať, alebo otázku spojenú s webinármi?

Napíšte nám:

Lucia Jakubíková (PR agentúra Kharisma)
lucia.jakubikova@kharisma.sk

Ako hodnotia webinár účastníci?

Ste úžasní, že takéto niečo ľuďom ponúkate. Myslím, že taký záujem, aký bol, hovorí za všetko. Mám záujem o ďalšie webináre.

Spokojenost, není třeba vylepšovat. Spontánnost byla plusem.

Bola som veľmi spokojná. Popravde…málo času venujem sociálnym sieťam, som skoro vždy vonku, ale takéto štruktúrované webináre vnímam ako hodnotné a vždy si nájdem čas zúčastniť sa.

Webinár bol nad moje očakávania. Bola som potešená výberom tém a ich spracovaním. Oceňujem i príjemnú atmosféru, aj keď to prebiehalo v takomto „virtuálnom“ svete.

Veľmi pekne spracovaný webinár – forma, skvelý obsah, kultivovaný prejav. Citlivé, profesionálne moderovanie.

Áno…bola som veľmi spokojná…nemám, čo bližšie dodať….kvalitný webinár….ďakujem veľmi pekne….je skvelé, že sa Vám toto podarilo….

Webinár splnil moje očakávania po obsahovej stránke i čo sa týka formy. Dozvedela som sa mnoho nových a zaujímavých poznatkov.

Prvýkrát som sa zúčastnila webinára takouto formou v kľude a pohodlí domova a dozvedela som sa cenné infomácie. Ďakujem Nadácii VW.

Pripravuje sa

Prihláška
INšpirujSaONline #3
INšpirujSaONline #2
#INšpirujSaONline #1
#InšpirujSa 2019
#INšpirujSaONline #4
#INšpirujSaONline #5
#INšpirujSaONline #6