Project Description

Po dvoch úspešných konferenciách #InšpirujSa sme v máji 2020 v dôsledku pandémie COVID -19 pristúpili na online formát tejto formy podpory tretieho sektora.

Vznikol tak koncept bezplatných webinárov #INšpirujSaONline, zameraných na inšpirácie, diskusie a konzultácie k rôznym témam, ktoré riešia pracovníci tretieho sektora, predovšetkým v rámci pomáhajúcich profesií a sociálnych služieb. Slúžia na podporu a rozvoj neziskových organizácií pracujúcich s ľuďmi a vytvára priestor na vzájomnú výmenu best practices, ako aj konzultácií s expertmi na danú oblasť. Online bloky sú bezplatné a aj týmto spôsobom Nadácia Volkswagen Slovakia napĺňa svoje poslanie pomoci.

Plánované webináre:

Po úspešnej jarnej sérii pripravujeme ďalšie 3 bezplatné webináre #INšpirujSaONline na jeseň 2020:

Pripravované témy & termíny:

WEBINÁR #4 – PRÁCA S DEŤMI S DOWNOVÝM SYNDRÓMOM 

Termín: štvrtok, 15. 10. 2020, 18:00 – 20:00

Témy:

 • Divadlo ako priestor pre deti s Downovým syndrómom
 • Aktuálne potreby rodín s deťmi s Downovým syndrómom
 • Prístup k vzdelávaniu a zamestnaniu

WEBINÁR #5 – TERAPIE PRI PRÁCI S DEŤMI A MLADÝMI ĽUĎMI (najmä) s PAS

Termín: štvrtok, 12. 10., 18:00 – 20: 00

Témy:

 • animoterapia
 • terapia hrou
 • dramatoterapia

Obsah: predstavenie terapie a jej princípy, na čom je založená, komu je určená (či sú nejaké limity), čo môže priniesť, konkrétne príklady pomoci a výsledkov

WEBINÁR #6 – VČASNÁ DIAGNOSTIKA A JEJ VÝZNAM PRE DETI S PAS

 Termín: štvrtok, 29. 10., 18:00 – 20: 00

Témy:

 • predstavenie modelu Early Start Denver Model
 • význam včasnej intervencie ako komplexnej pomoci rodinám (najčastejšie prípady, ktoré sa riešia a akým spôsobom prebieha intervencia, …)
 • aký je aktuálny stav a situácia na Slovensku + potreby v tejto oblasti

Viac informácií priebežne na webe a sociálnych sieťach Nadácie Volkswagen Slovakia.

Zrealizované webináre:

V máji a júni 2020 sme zrealizovali 3 webináre #INšpirujSaONline na 3 témy:

 • Ako na riadenie organizácie a tímu v čase krízy
 • Autizmus v spoločnosti (v rámci kampane Budúcnosť je pre mňa…)
 • Vyhorenie a ako mu predchádzať

Z bezpečia a pohodlia domova sa na spoločných online stretnutiach zúčastnilo 199 účastníkov. O svoje skúsenosti sa pro bono podelilo 8 pozvaných hostiek a hostí z rôznych oblastí.
Webináre prebiehali prostredníctvom globálnej online platformy ZOOM, trvali 2 hodiny, vždy v čase 18:00 – 20:00. Prebiehali live, boli moderované a interaktívne, účastníci mali možnosť pýtať sa/zapájať prostredníctvom online chatu alebo priamym vstupom.

WEBINÁR #1 – AKO NA RIADENIE ORGANIZÁCIE A TÍMU V ČASE KRÍZY

Termín: štvrtok, 14. 5. 2020
Link na podstránku:
https://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/inspirujsaonline-1/ 

WEBINÁR #2 – AUTIZMUS V SPOLOČNOSTI

Termín: utorok, 26. 5. 2020
Link na podstránku:
https://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/inspirujsaonline-2/

WEBINÁR #3 – VYHORENIE A AKO MU PREDCHÁDZAŤ

Termín: štvrtok, 11. 6. 2020
Link na podstránku:
https://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/inspirujsaonline-3/

Kontakt:

Máte tip na tému, ktorej by sme sa mohli venovať, alebo otázku spojenú s webinármi?

Napíšte nám:

Lucia Jakubíková (PR agentúra Kharisma)
lucia.jakubikova@kharisma.sk

Ako hodnotia webinár účastníci?

Ste úžasní, že takéto niečo ľuďom ponúkate. Myslím, že taký záujem, aký bol, hovorí za všetko. Mám záujem o ďalšie webináre.

Spokojenost, není třeba vylepšovat. Spontánnost byla plusem.

Bola som veľmi spokojná. Popravde…málo času venujem sociálnym sieťam, som skoro vždy vonku, ale takéto štruktúrované webináre vnímam ako hodnotné a vždy si nájdem čas zúčastniť sa.

Webinár bol nad moje očakávania. Bola som potešená výberom tém a ich spracovaním. Oceňujem i príjemnú atmosféru, aj keď to prebiehalo v takomto „virtuálnom“ svete.

Veľmi pekne spracovaný webinár – forma, skvelý obsah, kultivovaný prejav. Citlivé, profesionálne moderovanie.

Áno…bola som veľmi spokojná…nemám, čo bližšie dodať….kvalitný webinár….ďakujem veľmi pekne….je skvelé, že sa Vám toto podarilo….

Webinár splnil moje očakávania po obsahovej stránke i čo sa týka formy. Dozvedela som sa mnoho nových a zaujímavých poznatkov.

Prvýkrát som sa zúčastnila webinára takouto formou v kľude a pohodlí domova a dozvedela som sa cenné infomácie. Ďakujem Nadácii VW.

Pripravuje sa

Prihláška
INšpirujSaONline #3
INšpirujSaONline #2
#INšpirujSaONline #1
#InšpirujSa 2019