Project Description

Po dvoch úspešných konferenciách #InšpirujSa sme aj v dôsledku pandémie COVID -19 pristúpili na online formát tejto formy podpory. Webinár #INšpirujSaONline je zameraný na inšpirácie, diskusie a konzultácie k rôznym témam, ktoré riešia pracovníci tretieho sektora, predovšetkým v rámci pomáhajúcich profesií a sociálnych služieb. Slúži na podporu a rozvoj neziskových organizácií pracujúcich s ľuďmi a vytvára priestor na vzájomnú výmenu best practices, ako aj konzultácií s expertmi na danú oblasť. Online bloky sú bezplatné a aj týmto spôsobom Nadácia Volkswagen Slovakia napĺňa svoje poslanie pomoci. Pripojte sa k nám z bezpečia a pohodlia domova na spoločné inšpirácie a pomoc do budúcnosti.

Kedy a kde:

26.5.2020 od 18:00-20:00
Online blok s live účasťou, možnosť klásť otázky a zapojiť sa, webinár bude nahrávaný
Dĺžka: 120 min
Platforma: ZOOM
Bezplatný formát, účasť cez registráciu tu

Téma webináru – Autizmus v spoločnosti

Tematické bloky:

  • “Aby žiadne dieťa nebolo AUT” – ako na (skupinové) cvičenie s deťmi s PAS – Michaela Saleh Suríniová
  • Intervencia so psom ako podporná terapia pri práci s deťmi a mladými dospelými s autizmom (aktivizačná, edukačná, sociálno-integračná funkcia) – Ľubica Bátoryová, centrum PHYSIO CANIS, o.z., centrum pre intervencie s asistenciou psov v terapii a edukácii
  • Ako sa v súčasnosti mení práca s klientami a čo nás aktuálne čaká (špecifiká práce s klientmi v súčasnosti, podpora pre rodičov, aktuálne podmienky poskytovania služieb v kontexte uvoľňovaní opatrení – praktický prehľad)  Oľga Rajecová, Autistické centrum Andreas
  • Ako zvládli karanténu deti a rodičia z F84? Aké sú metódy a postupy adaptácie na zmenu? (význam dlhodobej práce, ktorý sa prejavil aj počas pandémie a náhlych zmien + praktické rady a postupy na adaptáciu na zmenu pre deti s PAS) – Dagmar Šuranová, Súkromná škola a škôlka pre deti s PAS – F84

Hostia:

  • Michaela Saleh Suríniová

Som televízna redaktorka (TV JOJ) a novinárka, mama dvoch detí. Vdaka synovi som sa dostala k téme PAS – porúch autistického spektra a vzdelávala som sa v tejto oblasti samoštúdiom. V praxi sme si prešli mnohými skúsenosťami, ktoré dnes dokážem pomenovať a zosumarizovať a dúfam, že tým pomôžem iným rodičom, prípadne aj odborníkom, ktorí sa snaža túto tému študovať a v praxi pomáhať deťom a ľuďom s PAS. Aj preto o našom živote a skúsenostiach píšem, zúčastňujem sa rôznych konferencií, kde často príjmam pozvania ako prednášajúca z radov laikov – rodičov so skúsenosťou.

 Ing. et Bc. Ľubica Bátoryová, canisterapeut, metodik Physio Canis, externý pedagóg. Canisterapii sa venuje od roku 2011,  kedy absolvovala akreditované vzdelávanie na inštruktora canisterapie. Prvým psom v tíme bola sučka Aida, temperamentná nemecká ovčiačka, ktorá svoju životnú púť ukončila v januári 2018 vo veku jedenásť rokov. Od roku 2015 má aj druhého psa, sučku bieleho švajčiarskeho ovčiaka Fantagiro, ktorá je certifikovaná na všetky druhy intervencií a vo veku päť rokov robí radosť nielen v canisterapii, ale aj v záchranárskej kynológii, v stopovaní a noseworku (vo voľnom čase). Ľubica sa vo Physio Canis so svojimi psami venuje všetkým formám canisterapie AAE,AAT a I-CT a metodicky usmerňuje canis tímy. Od roku 2015 je spoluautorkou zborníka skúšok povahy pre psov terapeutov.  Organizuje a aktívne prednáša na workshopoch so zameraním na canisterapiu. Venuje sa aj príprave asistenčných psov pre deti s ťažkým kombinovaným postihnutím priamo do rodín.

  • Oľga Rajecová

Mgr. Oľga Rajecová je riaditeľka pre odbornú činnosť v rámci Autistického centra Andreas (www.andreas.sk).
V roku 2002 vyštudovala Pf UK odbor liečebná pedagogika.
Od roku 2002 po ukončení štúdia na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave pracovala ako pedagóg v špeciálnej základnej škole v triedach pre deti s PAS, od roku 2012 ako liečebný pedagóg v špeciálnej materskej škole pre deti s PAS. V roku 2013 začala pracovať v centre Andreas ako odborný pracovník a od augusta 2019 ako riaditeľka pre odbornú činnosť. Venuje sa práci s deťmi s detským autizmom (do 7 rokov) a ich rodičom a problematike problémového správania u ľudí s PAS.
V roku 2014 ukončila 1 a pol ročný medzinárodný intenzívny výcvik v behaviorálnej metodike založenej na princípoch ABA v IWRD (Inštitút pre rozvoj dieťaťa) v Poľsku. V roku 2019 ukončila akreditovaný výcvik Supervízor v pomáhajúcich profesiách. Ďalej sa venuje vzdelávaniu rodičov a odborných pracovníkov ako aj supervízii pracovníkov v pomáhajúcich profesiách.

  • Dagmar Šuranová

Mgr. Dagmar Šuranová, špeciálna pedagogička.
Zástupkyňa riaditeľa Súkromnej základnej školy s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, dobrovoľníčka v f84 n.o.
Začínala ako pedagóg v Špeciálnej základnej škole v triede pre deti s autizmom. Neskôr pracovala ako špeciálny pedagóg v Autistickom centre Andreas n.o. a od roku 2009 pracuje v Súkromnej základnej škole s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom.
Problematike autizmu sa venuje viac ako 15 rokov. V rámci tohto obdobia absolvovala viaceré certifikovane vzdelávania a kurzy zamerané na problematiku autizmu. V posledných rokoch sa viac profesijne zameriava na rozvíjanie reči, komunikačných a sociálnych zručnosti u deti s PAS.
Okrem iného sa venuje supervíziám pedagógov a rodičov v domácom a školskom prostredí a vývinovej diagnostike pomocou PEP-R profilu.
Od roku 2018 je jednou z lektoriek vzdelávacieho cyklu Maják do sveta autizmu, ktorého cieľom je nielen ozrejmiť rodičom podstatné aspekty autizmu, ale ich previesť jednotlivými terapiami a výchovno-vzdelávacími metódami pre deti s PAS.

Ďalšie webináre:

  • 11.6.2020 / pripravujeme/
  • už zrealizované: 14.5.2020 s témou Ako zvládnuť aktuálnu situáciu z pohľadu riadenia a prípravy plánu a tímu. Viac informácií tu.

Pripravuje sa

Pripravuje sa

Prihláška

Pripravuje sa

#INšpirujSaONline #1
#InšpirujSa 2019