Project Description

Po dvoch úspešných konferenciách #InšpirujSa sme v máji 2020 v dôsledku pandémie COVID -19 pristúpili na online formát tejto formy podpory tretieho sektora.

Vznikol tak koncept bezplatných webinárov #INšpirujSaONline, zameraných na inšpirácie, diskusie a konzultácie k rôznym témam, ktoré riešia pracovníci tretieho sektora, predovšetkým v rámci pomáhajúcich profesií a sociálnych služieb. Slúžia na podporu a rozvoj neziskových organizácií pracujúcich s ľuďmi a vytvára priestor na vzájomnú výmenu best practices, ako aj konzultácií s expertmi na danú oblasť. Online bloky sú bezplatné a aj týmto spôsobom Nadácia Volkswagen Slovakia napĺňa svoje poslanie pomoci.

Z bezpečia a pohodlia domova sa na zatiaľ 11 spoločných online stretnutiach zúčastnilo už viac ako 1 000 účastníčok a účastníkov. O svoje skúsenosti sa pro bono podelilo 36 pozvaných hostiek a hostí z rôznych oblastí.

Najbližší webinár:

WEBINÁR #13 – Ako vytvárať rešpektujúce prostredie?

 • Termín: utorok, 15. 11. 2022
 • Čas: 18:00 – 20:00
 • Platforma: ZOOM
 • Webinár je bezplatný, je potrebné prihlásenie vopred
 • LINK na bezplatnú registráciu na webinár: https://www.nadacia-volkswagen.sk/prihlaska/
 • Pre koho je webinár určený: učitelia/učiteľky, rodičia školopovinných detí, rodičia detí v riziku, odborníci/odborníčky zaoberajúci sa inkluzívnym prístupom vo vzdelávaní

Obsah:

 • rešpektujúce a milujúce prostredie ako predpoklad pre vnímanie jedinečnosti detí, ich potrieb a potenciálu
 • princípy pre vytváranie rešpektujúceho a milujúceho prostredia
 • rešpektujúca klíma v škole a škôlke – ako na ňu?

Hostky webináru:

 • Dagmar Šuranová – špeciálna pedagogička, Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
 • Eva Petríčková – zakladateľka blogu Spolu Aut, mama dvoch dcér a šíriteľka osvety o autizme
 • Anna Symington-Maar – zakladateľka inkluzívnej školy a komunity Rozmanita, riaditeľka OZ Rozmanita

Zrealizované webináre:

WEBINÁR #1 – AKO NA RIADENIE ORGANIZÁCIE A TÍMU V ČASE KRÍZY
Termín: štvrtok, 14. 5. 2020
Link na podstránku:
https://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/inspirujsaonline-1/

WEBINÁR #2 – AUTIZMUS V SPOLOČNOSTI
Termín: utorok, 26. 5. 2020
Link na podstránku:
https://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/inspirujsaonline-2/

WEBINÁR #3 – VYHORENIE A AKO MU PREDCHÁDZAŤ
Termín: štvrtok, 11. 6. 2020
Link na podstránku:
https://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/inspirujsaonline-3/

WEBINÁR #4 – PRÁCA S DEŤMI S DOWNOVÝM SYNDRÓMOM

Termín: štvrtok, 15. 10. 2020
Link na podstránku:

https://www.nadacia-volkswagen.sk/inspirujsaonline-4/

WEBINÁR #5 – TERAPIE PRI PRÁCI S DEŤMI A MLADÝMI ĽUĎMI (najmä) s PAS

Termín: štvrtok, 22. 10. 2020
Link na podstránku:

https://www.nadacia-volkswagen.sk/inspirujsaonline-5/

WEBINÁR #6 – VČASNÁ INTERVENCIA A JEJ VÝZNAM PRE DETI S PAS

Termín: štvrtok, 29. 10. 2020
Link na podstránku:

https://www.nadacia-volkswagen.sk/inspirujsaonline-6/

WEBINÁR #7 – AKO (si) POMÔCŤ, KEĎ NEVLÁDZEM ĎALEJ?

Termín: štvrtok, 25. 3. 2021

Link na podstránku: https://www.nadacia-volkswagen.sk/inspirujsaonline-7/

WEBINÁR #8 – Inklúzia – príležitosť pre všetky deti

Termín: štvrtok, 27. 5. 2021
Čas: 18:00 – 20:00

WEBINÁR #9

Názov: Aké majú ľudia so znevýhodnením možnosti na trhu práce?

Termín: utorok, 7. 12. 2021
Čas: 18:00 – 20:00

HOSTIA:

 • Anna Podlesná (Profesia)
 • Bianka Kubovičová (Asociácia špeciálnych pedagógov škôl a poradní)
 • Marián Horanič (Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR)
 • Viera Hincová (A Centrum)

Témy:

 • aktuálne možnosti trhu práce pre ľudí so ZZ na Slovensku
 • inšpirácie zo zahraničnej praxe
 • “zákulisie” toho, ako funguje úspešný projekt – BIVIO (ukážka dobrej praxe)
 • úlohy, možnosti a výzvy vzdelávacieho systému (uplatniteľnosť na trhu práce v kontexte vzdelávania)
 • ako môžeme podporiť ľudí so ZZ pri zvyšovaní kompetencií a zamestnateľnosti

WEBINÁR #10 – Škola ako bezpečné a podporujúce prostredie

Termín: utorok, 22. 2. 2022
Čas: 18:00 – 20:00

Obsah:

 • Vytváranie inkluzívneho prostredia ako prevencia pred negatívnymi javmi (šikana,..)
 • Význam inklúzie pre všetky deti (bežné deti a deti v riziku)
 • Zapojenie rodičov do mikrosveta školy & vzdelávacieho procesu

Hostky webináru:

 • Svetlana Síthová, štátna tajomníčka MŠVVŠ SR
 • Bianka Kubovičová, Asociácia špeciálnych pedagógov škôl a poradní
 • Tatiana Ivanič Rybanská, Linka detskej istoty

WEBINÁR #11 – Inkluzívne školy v praxi

Termín: utorok, 22. 3. 2022
Čas: 18:00 – 20:00
Platforma: ZOOM

Obsah:

 • Dostupnosť mimoškolských inkluzívnych aktivít
 • Školy na ceste k inklúzii – príbeh Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul (Levice) a Základnej školy Drábova 3 (Košice)
 • Možnosti ďalšieho vzdelávania pre deti v riziku

WEBINÁR #12 – Školský podporný inkluzívny tím

Termín: utorok, 18. 10. 2022
Čas: 18:00 – 20:00
Platforma: ZOOM

Obsah:

 • význam a využitie školského podporného tímu
 • podrobnejšie o jednotlivých profesiách v rámci multidisciplinárneho tímu ako sa dopĺňajú, aké majú kompetencie
 • čo podporný tím znamená pre bežné a začlenené deti
 • čo poskytuje podporný tím rodičom, učiteľom, …

Hostky:

 • Ivana Drangová, špeciálna pedagogička, vedúca oddelenia inklúzie a špeciálnej pedagogiky (Národný inštitút vzdelávania a mládeže)
 • Veronika Pechová, psychologička (Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Levice)
 • Kristína Chmelová, sociálna pedagogička (Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Levice)

Webináre prebiehajú prostredníctvom globálnej online platformy ZOOM, trvajú 2 hodiny, vždy v čase 18:00 – 20:00. Prebiehajú live, sú moderované a interaktívne, účastníci majú možnosť pýtať sa/zapájať prostredníctvom online chatu alebo priamym vstupom. Moderátorkou webinárov je Lucia Jakubíková z PR agentúry Kharisma.

Na každom webinári zároveň projektové manažérky Nadácie Volkswagen Slovakia predstavia možnosti grantovej podpory v danej oblasti.

Kontakt:

Máte tip na tému, ktorej by sme sa mohli venovať, alebo otázku spojenú s webinármi?

Napíšte nám:

Lucia Jakubíková (PR agentúra Kharisma)
lucia.jakubikova@kharisma.sk

Ako hodnotia webinár účastníci?

Ste úžasní, že takéto niečo ľuďom ponúkate. Myslím, že taký záujem, aký bol, hovorí za všetko. Mám záujem o ďalšie webináre.

Spokojenost, není třeba vylepšovat. Spontánnost byla plusem.

Bola som veľmi spokojná. Popravde…málo času venujem sociálnym sieťam, som skoro vždy vonku, ale takéto štruktúrované webináre vnímam ako hodnotné a vždy si nájdem čas zúčastniť sa.

Webinár bol nad moje očakávania. Bola som potešená výberom tém a ich spracovaním. Oceňujem i príjemnú atmosféru, aj keď to prebiehalo v takomto „virtuálnom“ svete.

Veľmi pekne spracovaný webinár – forma, skvelý obsah, kultivovaný prejav. Citlivé, profesionálne moderovanie.

Áno…bola som veľmi spokojná…nemám, čo bližšie dodať….kvalitný webinár….ďakujem veľmi pekne….je skvelé, že sa Vám toto podarilo….

Webinár splnil moje očakávania po obsahovej stránke i čo sa týka formy. Dozvedela som sa mnoho nových a zaujímavých poznatkov.

Prvýkrát som sa zúčastnila webinára takouto formou v kľude a pohodlí domova a dozvedela som sa cenné infomácie. Ďakujem Nadácii VW.

Pripravuje sa

Prihláška
INšpirujSaONline #3
INšpirujSaONline #2
#INšpirujSaONline #1
#InšpirujSa 2019
#INšpirujSaONline #4
#INšpirujSaONline #5
#INšpirujSaONline #6