Project Description

Hlavným cieľom akreditovaného vzdelávanie pre učiteľov a učiteľky v materských školách pod názvom Technika hrou od materských škôl je podpora technického vzdelávania prostredníctvom aplikácie všeobecne uznávanej výskumne ladenej koncepcie vzdelávania do každodenných aktivít. Nadácia podporuje iniciatívnych učiteľov v materských školách tak školením, metodickým materiálom ako aj sadou pomôcok na realizáciu jednotlivých pokusov.

Školenia sú realizované prostredníctvom praktických workshopov, na ktorých sú objasňované  samotné princípy výskumne ladenej koncepcie prírodovedného a technického vzdelávania spolu s praktickými aktivitami aplikovateľnými do vzdelávacieho procesu v materskej škole vďaka ich predchádzajúcemu overeniu v praxi. Absolventi získajú metodickú príručku a iniciačnú praktickú pomôcku. Školenie prebieha počas 4 popoludní a ukončené je záverečným pohovorom.

V druhej polovici školského roka 2017/2018 budú prebiehať školenia v štyroch okresných mestách:

  • v Považskej Bystrici 5.- 6. februára, 12. – 13. februára a 19. februára o 15:30 hod. (už obsadené),
  • v Ružomberku  26. – 27. februára, 5. – 6. marca a 12. marca o 15:00 hod.,
  • v Bratislave 19. – 20. marca, 26. – 27. marca a 9. apríla o 12:30 hod.,
  • v Skalici 16. – 17. apríla, 23. – 24. apríla a 30. apríla o 12:30 hod.

Využite možnosť a prihláste sa! Pre viac informácií kontaktujte Kristínu Žoldošovú na emailovej adrese kzoldos(@)truni.sk alebo na t.č. +421 (0) 335 516 047.

Viac o školeniach nájdete tu. Metodika je voľne stiahnuteľná tu.

Školenia sa v školskom roku 2014/2015 zúčastnilo takmer 40 učiteliek z bratislavského a martinského kraja. V školskom roku 2015/2016 sa školenie následne rozšírilo na všetky kraje Slovenska s cieľom preškoliť viac ako 200 pedagógov.

Vstúpiť do fotogalérie
Pozrieť video

NEDOSTUPNÉ

NEDOSTUPNÉ

NEDOSTUPNÉ

NEDOSTUPNÉ