Project Description

Spolu s novým školským rokom 2017/2018 odštartovala naša Nadácia nový unikátny projekt – Vedomostné ostrovy. Na jeho realizácii spolupracuje s Agentúrou pre vzdelanie a vedu SEA dlhodobo pôsobiacou v oblasti podpory vzdelávania, vedy a výskumu.

Čo je Vedomostný ostrov?
Je to interaktívny kiosk, z ktorého môžu nielen žiaci, ale aj učitelia čerpať mnohé zaujímavé poznatky a inšpirácie. Animovaný ostrov ponúka množstvo interaktívnych vedomostných úloh  z rôznych oblastí. Jednotlivé úlohy sa skrývajú pod lokalitami vyznačenými na mape. Žiaci sa na nich môžu otestovať a súťažiť o hodnotné ceny. Úlohy sú poprepájané s reálnym využitím v praxi, vplyvom na životné prostredie, návodmi na domáce pokusy, videami a inými zaujímavosťami. Deťom majú pomáhať aj pri výbere budúceho povolania.

Čo získali výhercovia?
Sto interaktívnych kioskov plných zaujímavých vedomostí, veselých testov a bezplatného pripojenia na dva roky. Veríme, že sa nám vďaka Vedomostným ostrovom podarí rozšíriť možnosti vo vzdelávaní aj tým deťom, pre ktoré nie je prístup na internet samozrejmosťou.

Ciele projektu

  • Podporiť inovatívne formy vzdelávania na základných školách, predovšetkým v oblastiach techniky, nemeckého jazyka, dopravnej výchovy, ekológie a fyziky
  • Podporiť interaktívne formy vzdelávania prepájajúce teoretické poznatky s praxou a s kariérnym poradenstvom
  • Rozšíriť dostupnosť IKT na školách
  • Podporiť zlepšovanie prístupu k moderným metódam vzdelávania pre všetkých žiakov základných škôl

Podpora: kiosk s vedomostným obsahom

Od 20. septembra je spustená súťaž vedomostných tém, ktorej cieľom je umožniť vám, učiteľom a žiakom zo základých škôl zapojených do projektu Vedomostné ostrovy, aktívne sa podieľať na vytváraní obsahu „Vedomostných ostrovov“ pridávaním nových tém. Viac informácií o súťaži sa dozviete tu.

Od 15. do 31. mája 2018 prebiehala veľká súťaž v riešení vedomostných kvízov, do ktorej sa zapojilo 13 744 žiakov. Súťaž bola špeciálne pripravená pre 100 základných škôl, ktoré získali Vedomostné ostrovy.  Slávnostné vyhodnotenie prebehlo 23. júna 2018 v Zážitkovom centre vedy Aurélium, kde sme vyhlásili  30 úspečných riešiteľov, tri najaktívnejšie školy a štyri špeciálne ceny pre ďalšie aktívne školy. Viac o súťaži a jej výsledky si môžete pozrieť tu.

Navštívte stránku Vedomostné ostrovy na facebooku, na ktorej môžete riešit vedomostné úlohy a súťažiť! Animovaný ostrov spolu s virtuálnym kariérnym poradcom nájdete už aj online na stránke Vedomostných ostrovov.

Vstúpiť do fotogalérie
Pozrieť video
Žiadosť
Pravidlá projektu
Záverečná správa
100 podporených škôl