Project Description

Cieľom projektu ,,Technika hrou od základných škôl“ je vytvorenie metodického rámca ako aj jedinečného súboru technických pomôcok zameraných na techniku, resp. prírodné javy. Uvedené je určené pre učiteľov a učiteľky na základných školách (prvom stupni) a ich žiakov. Stručné informácie nájdete tu; metodiku k projektu si zadarmo môžete stiahnuť tu.

Základným školám, ktoré sa rozhodnú zapojiť sa do projektu, bude poskytnuté akreditované vzdelávanie, metodika spolu s pracovnými listami, sada pomôcok na realizáciu aktivít ako aj finančné prostriedky na ostatný spotrebný materiál.

Princípom vzdelávacej koncepcie projektu je rozvoj technického premýšľania, ktoré tvorí základ pre praktickú realizáciu technicky zameraných činností s funkčným využitím predchádzajúcich skúseností a vedomostí, pričom aktivity následne vyúsťujú k funkčnému rozvoju manuálnych zručností. V školskom roku 2016/2017 prebiehala pilotná fáza projektu, do ktorej sa zapojilo 38 učiteľov z 18-tich škôl z Bratislavy. V školskom roku 2017/2018 bol projekt rozšírený aj na základné školy v trnavskom, nitrianskom a bratislavskom kraji, kde bolo podporených ďalších 25 škôl.

V školskom roku 2018/2019 podporíme ďalšie školy  v trenčianskom, žilinskom, banskobystrickom a bratislavskom kraji. Žiadosť je možné podať najneskôr d7.9.2018. Grantové pravidlá nájdete tu. Viac informácií o projekte ako aj spätnú väzbu od učiteľov nájdete aj v informačnej brožúre.

Informácie o školeniach:
Školenie trenčiansky kraj: 22., 23., 29. a 7.11. a 13.11.2018; dodatočné školenia v dňoch 11., 12., 20., 21. a 25.2.2019
Školenie žilinský kraj: 1., 2., 8., 9. a 15.10.2018; dodatočné školenie v dňoch 7., 8., 14., 15.1. 2019 a 4.2.2019
Školenie banskobystrický kraj: 29.10., 5., 6., 7. a 12.11.2018; dodatočné školenie v dňoch 14., 15., 21., 22.1. a 5.2.2019
Školenie bratislavský kraj: 26. a 27.11., 3., 4. a 10.12.2018

Počet stretnutí v rámci školení: 5 (stretnutia začínajú od 12:30)
Počet vyučovacích hodín na stretnutí: 25
Školitelia: Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

 

Vstúpiť do fotogalérie
Pozrieť video

Nedostupné

Grantové pravidlá
Záverečná správa
Podporené projekty