Project Description

,,Naše Volkswagen deti“

Nadácia Volkswagen Slovakia pokračuje v tradícii založenej Odborovou organizáciou Volkswagen Slovakia a podporuje „Naše Volkswagen deti“, teda deti pozostalé po zosnulých zamestnancoch spoločnosti Volkswagen Slovakia alebo partnerov zamestnancov. Dôležitosť vzdelania pre budúcnosť detí, ktoré osud nenávratne pripravil o jedného z rodičov, Nadácia Volkswagen Slovakia zdôrazňuje darom v podobe vzdelávacieho balíčka poskytovaným na začiatku školského roka.

Vďaka finančnej podpore v podobe dobrovoľných príspevkov, či v rámci fundraisingových projektov „Restcent“ alebo „Vianočná cukrárnička“, môžeme naše aktivity v tejto oblasti zintenzívniť. Pred Vianocami 2014 dostali „Naše Volkswagen deti“ po prvýkrát od Nadácie Volkswagen Slovakia i vianočný pozdrav s malým darčekom. Na jar 2015 sa podpora rozšírila o príspevok na jazykové vzdelávanie a v lete o možnosť zúčastniť sa zaujímavého vedecko-technicky zameraného tábora Letná Univerzitka v Chorvátsku. Novinkou jesene 2015 je garancia podpory vzdelávania v podobe štipendia na celé obdobie ich štúdia. V roku 2017 došlo k zlúčeniu príspevku na jazykové vzdelávanie a garantovaného štipendia, od januára 2018 sa výška príspevku navýšila.
Januárom 2021 finančnú pomoc vo forme garantovaného štipendia výrazne navyšujeme. V súčasnosti podporujeme 70 ,,Našich Volkswagen detí“.

,,Volkswagen rodina“

Nadácia Volkswagen Slovakia od februára 2016 intenzívne podporuje aj zdravotne znevýhodnených priamych rodinných príslušníkov (dieťa, partnera/-ku) zamestnancov Volkswagen Slovakia.
Začiatkom roka 2019 bola oblasť podpory rozšírená o ťažko chorého (napr. onkologicky, neuromuskulárne) zamestnanca Volkswagen Slovakia, ktorý sa ocitol v stave nezavinenej sociálnej núdze.
Od júla 2019 Nadácia rozšírila svoju pomoc aj pre deti a partnera/-ku, zamestnancov našich partnerských spoločností Volkswagen Group Services, s.r.o. a Porsche Slovakia, spol. s.r.o.
Od januára 2021 sme upriamili svoju pomoc aj k rodinám zamestnancov – osamelých rodičov/samoživiteľov, ktorí sa ocitli v stave nezavinenej sociálnej núdze. Po schválení odôvodnenej žiadosti môžu finančný príspevok použiť na zabezpečenie vzdelávania svojho dieťaťa/detí a na úhradu nákladov sociálne znevýhodnenej domácnosti.

Cieľom tejto formy podpory je pomoc samotným zamestnancom ako aj zamestnancom so zdravotne znevýhodneným členom rodiny v neľahkej situácii, ako aj zvýšenie záujmu ostatných kolegov o verejnoprospešné zmýšľanie a konanie. Podporu vo výške 1000 € je možné použiť na edukačné účely ako i zakúpenie zdravotníckych a terapeutických pomôcok, rehabilitáciu, financovanie režijných nákladov domácnosti alebo ako pomoc pri integrácii alebo inklúzii zdravotne znevýhodnených detí či priamych rodinných príslušníkov zamestnancov týchto spoločností.

Vstúpiť do fotogalérie
Pozrieť video

NEDOSTUPNÉ

Grantové pravidlá Volkswagen rodina
Grantové pravidlá Naše VW deti

NEDOSTUPNÉ