Project Description

Zamestnanci sú najcennejším kapitálom, ktorý podnik má. Svojimi schopnosťami a myšlienkami prispievajú v podstatnej miere k úspechu spoločnosti. Nadácia Volkswagen Slovakia ich motivuje k tomu, aby sa svoj úspech a šťastie podelili a angažovali sa vo voľnom čase vo svojom okolí či komunite podporou vzdelávacích projektov, v spolupráci so subjektmi v rámci ktorých sa dobrovoľnícky angažujú. Podpora vzdelávania sa nemusí obmedzovať iba na aktivity žiakov a študentov, vzdelávanie sprevádza človeka po celý život, takže projekty od zamestnancov môžu siahať od vzdelávania v ranom veku, cez školské projekty, až po kognitívny tréning v dôchodkovom veku. Zamestnanci Volkswagen Slovakia, ktorí sa angažujú na nejakom projekte, majú novú myšlienku alebo sa chcú zasadiť za vzdelávací projekt, ktorý je z ich pohľadu veľmi dôležitý, môžu od Nadácie Volkswagen Slovakia získať pre „svoj projekt“ podporu až do výšky 1000,- eur.

Ciele grantového programu:

  • Podporiť verejnoprospešné vzdelávacie projekty zamestnancov spoločnosti Volkswagen Slovakia
  • Podporiť regióny, z ktorých pochádzajú zamestnanci
  • Podporiť verejnoprospešnú, dobrovoľnícku aktivitu zamestnancov

Žiadateľ:

  • Občianske združenia, školy, predškolské zariadenia, verejnoprospešné organizácie, pričom bude dodržaná podmienka aby jedna organizácia nebola v jednom roku neprimerane podporená
  • Jeden zamestnanec môže získať podporu iba pre jeden zamestnanecký projekt za kalendárny rok

Témy grantového programu pre rok 2019:

  • Vzdelávanie v oblasti techniky, nemeckého jazyka, ekológie, pohybovej a dopravnej výchovy a revitalizácie školských dvorov
  • Vzdelávanie a podpora pre sociálne slabšie resp. inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Maximálna výška podpory: 1 000 € na projekt
Začiatok prijímania žiadostí: 11. február 2019
Uzávierka prijímania žiadostí: 15. marec 2019
Počet podporených projektov v roku 2019: 220 projektov

Realizácia projektov: Priebežne počas roka

Podporené projekty z roku 2018 si môžete pozrieť tu.

Prehľad projektov podporených v roku 2017 nájdete tu.    

Viac informácií, ako aj možnosti realizácie nájdete tu.

Vstúpiť do fotogalérie
Pozrieť video

Nedostupné

Grantové pravidlá
Záverečná správa
Podporené projekty