Project Description

Nadácia Volkswagen Slovakia sa podieľa od roku 2018 na spolupráci s Občianskym združením Vagus, ktorého hlavným cieľom a zároveň poslaním je pomáhať ľuďom bez domova a poskytnúť im pomocnú ruku v ťažkej životnej situácii. Odborná práca s ľuďmi bez domova si však vyžaduje profesionálny prístup kvalifikovaných odborníkov. Vďaka našej vzájomnej spolupráci zvyšujeme odborné kompetencie sociálnych pracovníkov pracujúcich v dennom kontakte s ľuďmi bez domova, a to prostredníctvom komplexného vzdelávacieho programu na základe individuálnych tímových schopností, čím umožňujeme poskytovanie odbornej a dlhodobej podpory.

Druhým projektom spolupráce je Vagus akadémia, ktorá vytvára skvelú príležitosť pre študentov posledného ročníka magisterského stupňa odboru sociálna práca. Celkovým cieľom je výchova budúcich sociálnych pracovníkov. Vďaka akadémií získajú absolventi potrebnú prax a vedomosti v oblasti sociálnej práce s vylúčenými skupinami obyvateľstva. Prihlasovanie do akadémie spustíme v školskom roku 2019/2020.

Nadácia ďalej podporuje rôzne materiálne zbierky určené pre ľudí bez domova. Ďalej získanie vyhovujúceho vozidla, ktoré svojimi parametrami umožní spoľahlivo pomáhať ľuďom bez domova v uliciach Bratislavy.

Pripravuje sa

Pozrieť video

Pripravuje sa

Pripravuje sa

Pripravuje sa

Pripravuje sa