Project Description

„Budúcnosť je pre mňa …“

Ako si predstavujeme budúcnosť?
Všetci máme svoje vlastné predstavy o tom, ako by mala vyzerať, akú by sme chceli, o akú sa snažíme.

Ako vnímajú budúcnosť ľudia s autizmom a ich blízki?

Odpovede prinesie naša májová kampaň, zameraná práve na tému autizmu. Chceme ňou priblížiť svet ľudí s poruchou autistického spektra (PAS) a ich rodín – prostredníctvom úprimných osobných vyjadrení o ich snoch, plánoch a vnímaní vlastnej budúcnosti.

Cieľom kampane „Budúcnosť je pre mňa … “ je predstavenie ľudí, ktorých každodenným životom je autizmus a zvýšenie povedomia o tejto téme v širokej verejnosti.

Počas celého mája budú postupne na Facebooku a Instagrame Nadácie Volkswagen Slovakia, ako aj na tejto webstránke, zverejňované vyjadrenia a príbehy ľudí s autizmom, ich rodín a profesionálov, ktorí sa venujú ľuďom s PAS. Súčasťou kampane budú aj odborné články a odkazy na súvisiace témy.

Autizmus na Slovensku

Presné číslo, koľko detí s autizmom žije na Slovensku, neexistuje.

Zo štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie WHO z roku 2012 vychádza, že zo 160 detí má 1 dieťa poruchu autistického spektra. Posledný zverejnený výskum CDC (Centers for Disease Control  and Prevention) z USA ukazuje, že v súčasnosti môže ísť až o 1 z 54 detí.  Na Slovensku evidoval Štatistický úrad k 31.12.2019 1,019 milióna detí do 18 rokov.

Vychádzajúc z týchto štatistík môžeme odhadovať, že na Slovensku žije 6 až 18 tisíc detí a mladých ľudí s autizmom.

Jednou z kľúčových vecí je pritom aj v tomto prípade včasná diagnostika, ktorá pomáha k pozitívnym výsledkom a rozvinutiu potenciálu každého dieťaťa.

Články

Autizmus a zmena myslenia_Mária Helexová (SPOSA BB)

Autizmus a rodina_Mária Helexová (SPOSA BB)

Vyjadrenia – Budúcnosť je pre mňa…

Michaela Saleh Suríniová

Prinášame vám prvé doplnenie vety "Budúcnosť je pre mňa…". Ako vidí budúcnosť svojho autistického dieťaťa jeho matka?…

Uverejnil používateľ Nadácia Volkswagen Slovakia Streda 13. mája 2020