Project Description

Nadácia Volkswagen Slovakia dlhodobo podporuje deti vyrastajúce v centrách pre deti a rodiny (nový názov pre detské domovy). V tomto duchu realizuje v spolupráci s organizáciou Úsmev ako darodborom dopravnej polície projekt, vďaka ktorému sa im snaží uľahčiť uplatnenie sa na trhu práce. Dvadsiatim šiestim deťom či mladým dospelým pokryje náklady na vodičský preukaz! Zapojiť sa môžu aj odchovanci z centier pre deti a rodiny – študujúci na vysokej škole alebo pracujúci – z domovov na pol ceste. Doposiaľ v podobných projektoch spolupráce Nadácia pomohla týmto užitočným spôsobom už viac ako 220 deťom.

Ako môžeš získať príspevok na vodičský kurz?

  1. Prihlásiš sa prostredníctvom online prihlášky, ktorú nájdeš tu.
  2. Dôležitá je tvoja motivácia, ktorú uvedieš do prihlášky.
  3. Hodnotiaca komisia vyberie 26 z vás, ktorí získajú finančný príspevok na vodičský preukaz.
  4. Týmto dvadsiatim šiestim budú pridelené autoškoly, v ktorých absolvujú vodičské kurzy. Vlastný finančný vklad bude predstavovať iba 50 €.

Časový harmonogram:

  • 01. – 31. máj 2020 -> prijímanie žiadostí
  • Jún 2020 -> zasadnutie komisie a výber 26 uchádzačov
  • Júl 2020 – júl 2021 -> absolvovanie vodičských kurzov

Pravidlá projektu nájdete tu.

Zoznam vybraných 27 kandidátov z roku 2020 nájdete tu.
Zoznam vybraných 26 kandidátov z roku 2019 nájdete tu.

Pripravuje sa

Pripravuje sa

Pripravuje sa

Grantové pravidlá

Pripravuje sa

Výber 27 kandidátov 2020