Project Description

Podpora vzdelania a vzdelávania je jednou z hlavných oblastí činnosti Nadácie Volkswagen Slovakia. S cieľom pomoci deťom na okraji spoločnosti spolupracuje už od roku 2018 s Teach for Slovakia. Mladí učitelia prinášajú na Základnú školu v Dúbravke inovatívne metódy výučby, individuálny prístup šitý na mieru práve deťom z málo podnetného prostredia. Veríme, že aj vďaka tejto spolupráci umožníme čo najväčšiemu počtu detí ukončiť vzdelanie na základnej škole a motivovať ich k dosahovaniu vyššieho vzdelania a cieľov.

Projekt Triedy plné budúcnosti pomáha žiakom základných škôl z rôznych regiónov pri výbere budúceho povolania, poskytuje inšpiratívnu príležitosť diskutovať s odborníkmi a premýšľať o svojom možnom budúcom povolaní.

Nadácia podporuje aj projekt Letná škola Teach for Slovakia, ktorá je určená pre budúcich žiakov 3. – 9. ročníka ZŠ alebo 1. ročníka strednej školy. Vytvára prostredie na sebarealizáciu žiakov, podporuje individuálne schopnosti a prirodzenú zvedavosť. Koná sa počas letných prázdnin a je pre účastníkov bezplatná.

Pripravuje sa

Pozrieť video

Pripravuje sa

Pripravuje sa

Pripravuje sa

Pripravuje sa