Project Description

Viac ako 250.000 eur na pomoc Ukrajine

Jednotlivci aj organizácie sa spájajú v pomoci Ukrajine. Naším spoločným cieľom je ochrana života a zdravia nevinných ľudí, ako aj možnosti žiť v slobodnej a bezpečnej krajine. Akýkoľvek vojenský konflikt so sebou prináša hrôzu a obete. Teraz sa odohráva priamo u našich susedov a je na nás všetkých, aby sme ukázali solidaritu.

15 000 eur na podporu inklúzie detí z Ukrajiny

Nadácia Volkswagen Slovakia vyhlasuje mimoriadny grantový program „Inklúzia pre deti z Ukrajiny

Medzi hlavné priority Nadácie Volkswagen Slovakia dlhodobo patrí pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľstva. V reakcii na aktuálnu situáciu sme sa rozhodli spustiť mimoriadnu grantovú výzvu s cieľom pomôcť ukrajinským deťom, ktoré prichádzajú na Slovensko v dôsledku vojnového konfliktu, začleniť sa do spoločnosti, nájsť si na Slovensku kamarátov a spoznať našu kultúru. Nakoľko sa blížia letné prázdniny, našu podporu chceme orientovať predovšetkým na výchovno-vzdelávacie aktivity v období, kedy školy a predškolské zariadenia fungujú v obmedzenom režime. Umožníme tak deťom zmysluplne tráviť čas v spoločnosti rovesníkov.

Grantový program je určený najmä pre: neziskové organizácie, občianske združenia, školy a predškolské zariadenia, verejnoprospešné organizácie

Výška podpory: do 7 500 eur/projekt

Žiadosti prijímame: 23.- 31.5.2022

Grantové pravidlá

Žiadosť

Zoznam podporených projektov

50.000 eur organizácii Človek v ohrození

Ešte v deň vypuknutia vojnového konfliktu sme poslali finančný dar 50.000 eur organizácii Človek v ohrození, ktorá sa dlhodobo venuje humanitárnej pomoci priamo na Ukrajine.

Materiálna pomoc

V spolupráci s našimi nemeckými závodmi v Kasseli a Osnabrücku pravidelne organizujeme zamestnanecké materiálne zbierky podľa aktuálnych potrieb neziskových organizácií a priamo na hranice sme poslali viac ako 1000 diek a vankúšov.
V bratislavskom závode sa nám podarilo vyzbierať 30.000 kusov jednorázového riadu, 900 termosiek, 200 power bankou, 70 lekárničiek a 50 spacákov a čeloviek. Do zbierky prispeli aj spoločnosti DHL Exel Slovakia a Medusa.

Všetky veci sme ihneď po skončení zbierky zbalili a odviezli na hranice, aby poslúžili ľuďom zasiahnutým mimoriadnou situáciou na Ukrajine.

Zapožičanie vozidiel

Organizáciám, ktoré sa venujú pomoci utečencom sme zapožičali 12 vozidiel Volkswagen Caravelle a Transporter, aby sme im aspoň takto zjednodušili ich náročnú prácu. Ďakujeme za všetko, čo pre týchto ľudí robíte. Podporené organizácie:

Ubytovanie „all inclusive“

Takmer 100 utečencom poskytujeme bezplatné ubytovanie a stravu v našom ubytovacom zariadení a snažíme sa im pomôcť pri začlenení do bežného života. Pri príchode každý dostane balíček základných potravín, čisté uteráky a základnú drogériu.

Všetky izby sú vybavené vlastným sociálnym zariadením a každému ubytovanému je poskytovaná 3x denne strava v závodnej jedálni Volkswagen Slovakia. V spolupráci s mestskou časťou Devínska Nová Ves a Duálnou Akadémiou pomáhame deťom aj s umiestnením do škôlok a škôl.

Dobrovoľnícka pomoc

Naši kolegovia z Volkswagenu sa tiež rozhodli podať pomocnú ruku a 3 posádky vycestovali priamo na hranice do Vyšného Nemeckého a Uble. Pre veľký záujem plánujeme v dobrovoľníckej činnosti pokračovať aj naďalej v asistenčnom centre na Bottovej.

Kolegovia, ste skvelí, ďakujeme!

3.000 curry wurstov

Volkswagen vyrába okrem áut aj legendárne curry wursty. Aj so špeciálnym kečupom sme ich odviezli do záchytného tábora v Gabčíkove a organizácii Misia – osobnosti kuriérmi, ktorá okrem najväčšej materiálnej zbierky v Bratislave zabezpečuje aj stravu pre utečencov. Dúfame, že si pochutiaJ