Project Description

Nadácia Volkswagen Slovakia nadviazala v roku 2017 spoluprácu s centrom intenzívnej neurorehabilitácie Possibilitas v Piešťanoch. Profesionálni terapeuti centra Possibilitas sa zaoberajú  poskytovaním špecializovanej rehabilitačnej starostlivosti predovšetkým pre deti s neuromuskulárnymi poruchami a spolu s intenzívnym programom Therasuit sa snažia o cvičenie v príjemnej atmosfére s dôrazom na výsledok rehabilitácie.

Uvedomujúc si obrovské finančné zaťaženie rodín so zdravotne znevýhodneným dieťaťom sme sa rozhodli pomôcť týmto rodinám v ťažkej situácii a v roku 2017 po prvýkrát poskytli príspevok na dvojtýždňový intenzívny rehabilitačný pobyt pre 12 detí  z rodín v sociálnej núdzi. Deti sme vyberali zo zoznamu žiadateľov o absolvovanie rehabilitácií z celého Slovenska, ktorí mali zaslanú žiadosť, odborným lekárom indikované rehabilitácie a preukázateľný sociálny status.

Presvedčení výsledkami u detí, ktoré absolvovali rehabilitácie, sme sa rozhodli v spolupráci pokračovať. V roku 2018 absolvuje intenzívne dvojtýždňové rehabilitácie ďalších 33 detí z rodín v núdzi.

Veríme, že našou aktivitou pomôžeme nielen deťom v zlepšení ich zdravotného stavu, ale uľahčíme náročnú situáciu aj ich rodinám. V prípade záujmu o absolvovanie rehabilitácií pre vaše dieťa z príspevku Nadácie Volskwagen Slovakia je potrebné pozorne si prečítať grantové pravidlá. Ak spĺňate v nich uvedené podmienky, do konca marca 2018 bolo potrebné zaevidovať žiadosť.  Zaslať ju treba priamo na adresu POSSIBILITAS, Vrbovská cesta 2590, 921 01 Piešťany, e-mailom na possibilitas@possibilitas.sk, resp. cez kontaktný formulár na stránke http://www.possibilitas.sk/objednavka/. Do predmetu nezabudnite uviesť, že máte záujem o terapiu hradenú z grantu Nadácie Volkswagen Slovakia.

Zoznam detí, ktoré podporíme v roku 2018, zverejníme v priebehu mesiaca apríl 2018. Podporených žiadateľov bude kontaktovať priamo Centrum intenzívnej neurorehabilitácie Possibilitas Piešťany.

Vstúpiť do fotogalérie
Oficiálna stránka
Žiadosť
Grantové pravidlá

NEDOSTUPNÉ

Podporené žiadosti