Project Description

Nadácia Volkswagen Slovakia nadviazala v roku 2017 spoluprácu s centrom intenzívnej neurorehabilitácie Possibilitas v Piešťanoch. Profesionálni terapeuti centra Possibilitas sa zaoberajú poskytovaním špecializovanej rehabilitačnej starostlivosti predovšetkým pre deti s neuromuskulárnymi poruchami a spolu s intenzívnym programom Therasuit sa snažia o cvičenie v príjemnej atmosfére s dôrazom na výsledok rehabilitácie.

Uvedomujúc si obrovské finančné zaťaženie rodín so zdravotne znevýhodneným dieťaťom sme sa rozhodli pomôcť týmto rodinám v ťažkej situácii a v roku 2017 po prvýkrát poskytli príspevok na dvojtýždňový intenzívny rehabilitačný pobyt pre 12 detí z rodín v sociálnej núdzi. Deti sme vyberali zo zoznamu žiadateľov o absolvovanie rehabilitácií z celého Slovenska, ktorí mali zaslanú žiadosť, odborným lekárom indikované rehabilitácie a preukázateľný sociálny status.

Presvedčení výsledkami u detí, ktoré absolvovali rehabilitácie, sme v spolupráci naďalej pokračovali. V roku 2018 absolvovalo intenzívne dvojtýždňové rehabilitácie ďalších 33 detí z rodín v núdzi. V roku 2019 sme podporili už 35 detí, rovnako tak aj v roku 2020.

Veríme, že našou aktivitou pomáhame nielen deťom zlepšiť ich zdravotný stav, ale uľahčujeme náročnú situáciu aj ich rodinám. Preto v spolupráci s centrom pokračujeme aj naďalej. V prípade záujmu o absolvovanie rehabilitácií pre vaše dieťa z príspevku Nadácie Volskwagen Slovakia je potrebné pozorne si prečítať grantové pravidlá. Ak spĺňate v nich uvedené podmienky, od 1. do 31. marca 2021 je potrebné zaevidovať žiadosť. Zaslať ju treba priamo na adresu POSSIBILITAS, Žilinská cesta 684/61, 921 01 Piešťany, e-mailom na possibilitas@possibilitas.sk, resp. cez kontaktný formulár na stránke https://www.possibilitas.sk/objednavka/. Do predmetu nezabudnite uviesť, že máte záujem o terapiu hradenú z grantu Nadácie Volkswagen Slovakia. V prípade, že sa jedná o dieťa zamestnanca spoločností Volkswagen Slovakia, Volkswagen Group Services a Porsche Slovakia, uveďte prosím aj túto skutočnosť. Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že v prípade, že ste zamestnancom týchto spoločností a boli ste v danom roku podporení v rámci programu Volkswagen rodina, vylučuje sa možnosť podpory v tom istom roku aj cez program Possibilitas.

Vstúpiť do fotogalérie
Oficiálna stránka

NEDOSTUPNÉ

Grantové pravidlá

NEDOSTUPNÉ

NEDOSTUPNÉ