Project Description

Nadácia Volkswagen Slovakia odštartovala v roku 2016 jedinečný projekt na podporu centier pre deti a rodiny a domovov sociálnych služieb na Slovensku. Zariadeniam uľahčuje ich denný režim poskytnutím užitočného pomocníka na štyroch kolesách. Aj týmto spôsobom Nadácia Volkswagen Slovakia pokračuje v rozširovaní svojich zmysluplných aktivít v sociálnej sfére.

Cieľová skupina projektu:

Zapojiť sa môžu: všetky centrá pre deti a rodiny, domovy sociálnych služieb a zariadenia pre osoby so zdravotným znevýhodnením, ktoré splnia stanovené podmienky projektu a dodržia jednoduchý postup:

1) Vyplnia žiadosť v podobe online formulára a odošlú ju na adresu Nadácie
2) V žiadosti zdôvodnia potrebu tejto formy pomoci
3) V prípade, že im bude priať šťastie, budú vyžrebovaní a budú jazdiť na Volkswagen Golf Variant!

Podmienky projektu:

  • Využívanie poskytnutého vozidla výlučne pre potreby zariadenia
  • Náklady za pohonné hmoty preberá podporený subjekt
  • Podporený subjekt poskytne Nadácii fotodokumentáciu, prípadne aj mediálny výstup z projektu

Stručný prehľad doposiaľ podporených subjektov nájdete tu.

Prečítajte si podrobné podmienky a pravidlá projektu S Nadáciou v pohybe. Pre získanie ďalších informácií kontaktujte Katarínu Mariňákovú, telefón 02-6964-3277.
O priebehu projektu sa môžete pravidelne informovať na stránke Nadácie.

Prvé kolo 2019:          1. marec – 15. marec
Druhé kolo 2019:       1. november – 15. november

ŠŤASTNÝMI VÝHERCAMI PRVÉHO KOLA SA STALI:
CENTRUM PRE DETI A RODINY POPRAD A CENTRUM PRE DETI A RODINY LUČENEC
SRDEČNE BLAHOŽELÁME A ŽELÁME VEĽA ŠŤASTNÝCH KILOMETROV!

Výherné centrá pre deti a rodiny sme prekvapili výbornou správou – autá sme po prvýkrát v rámci projektu darovali, počas prvých troch ročníkov boli u zariadení len dočasne. V druhom novembrovom kole budú mať možnosť získať Volkswagen Golf Variant ďalšie TRI zariadenia. 

Prihlášky obdržané v roku 2019 budú automaticky zaradené do oboch žrebovaní v tomto roku, preto nie je potrebné posielať prihlášku dvakrát.

Nedostupné

Pozrieť video
Žiadosť
Pravidlá projektu
Kde už autá boli?
Kde sú autá teraz?