Project Description

Zdravie je to najcennejšie, čo máme a v Nadácii si to dennodenne uvedomujeme. Aby sme prispeli k jeho ochrane, pomohli sme rozšíriť vybavenie zdravotníckych zariadení, ktoré navštevujú pacienti z celého Slovenska. Našim cieľom je zlepšenie prevencie a zvýšenie kvality poskytovanej lekárskej starostlivosti.

Prvý ultrazvukový prístroj s robotickým ramenom na Slovensku

V roku 2016 spoločne s ďalšími partnermi podporila Nadácia prevenciu rakoviny prsníka darovaním robotického ultrazvukového prístroja Onkologickému ústavu sv. Alžbety v Bratislave. Špeciálny ultrazvuk sa od mamografu odlišuje tým, že nevyžaruje žiadne röntgenové lúče. Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave je vedúcim špičkovým onkologickým zariadením na Slovensku. Jeho laboratória majú ako jedno z mála pracovísk v SR akreditáciu pre celú EÚ.

 

Pripravuje sa

Pripravuje sa

Žiadosť

Pripravuje sa

Pripravuje sa

Pripravuje sa