Podporujeme dobrovoľnícku činnosť a angažovanosť zamestnancov

Významnou oblasťou podpory Nadácie Volkswagen Slovakia je motivácia k dobrovoľníctvu a angažovanosti zamestnancov spoločnosti Volkswagen Slovakia vo svojom okolí či komunite. Výnimočnú myšlienku projektu Nadácia Volkswagen Slovakia rozšírila v roku 2015 o podporu angažovanosti a dobrovoľníckej činnosti i u zamestnancov partnerských spoločností.

Projekty zamestnancov

,

Zamestnanci sú najcennejším kapitálom, ktorý podnik má. Svojimi schopnosťami a myšlienkami prispievajú v podstatnej miere k úspechu spoločnosti. Nadácia Volkswagen Slovakia ich motivuje k tomu, aby sa svoj [...]

Projekty zamestnancov Partner

,

Nadácia Volkswagen Slovakia v rámci grantového programu „Projekty zamestnancov Partner“ implementuje myšlienku podpory dobrovoľníckej činnosti a angažovanosti i u zamestnancov partnerských spoločností. Od roku 2015 sa myšlienka podpory dobrovoľníckej činnosti a angažovanosti [...]

Angažovanosť zamestnancov

Nadácia Volkswagen Slovakia cielene podporuje angažovanosť a dobrovoľníctvo zamestnancov spoločnosti Volkswagen Slovakia. Jednou z aktivít bolo i vyhlásenie materiálnej zbierky pre hospitalizované deti. Prvú materiálnu zbierku vyhlásila Nadácia [...]