Project Description

Realizované projekty zamestnacov z oblasti vzdelávania v technike

Realizované projekty zamestnancov z oblasti dopravnej výchovy

Realizované projekty zamestnancov z oblasti podpory vzdelávania v nemeckom jazyku

Realizované projekty zamestnancov z oblasti podpory znevýhodnených osôb

Angažovanosť zamestnancov