Vieme, že hovoriť jedným cudzím jazykom v dnešnom mnohojazyčnom svete nestačí. A vieme aj to, že len hovoriť o tom nestačí. Preto sme sa rozhodli konať. Spojili sme sily a v rokoch 2020 – 2021 sme zrealizovali projekt s názvom Chcem (sa) učiť nemčinu, ktorého cieľom bolo motivovať mladých ľudí k štúdiu a výučbe nemčiny. Spätná väzba od vysokoškolákov, ako aj študentov stredných škôl nám potvrdila, že cesta k stanovených cieľom, ktorá sa nečakane presunula do online priestoru, bola úspešná. Prispela nielen k rozvoju jazykovej a komunikačnej kompetencie v nemeckom jazyku, ale aj k zlepšeniu digitálnej kompetencie u študentov či nadviazaniu nových kontaktov a priateľstiev. A tak sme sa rozhodli pokračovať a pripravili sme bohatú ponuku vzdelávacích aktivít aj pre obdobie 2022 – 2023. Tentokrát sa do projektu budú môcť okrem stredoškolákov a vysokoškolákov zapojiť aj učitelia nemeckého jazyka. Program je naozaj pestrý a veríme, že osloví nielen tých, ktorí (sa) chcú učiť nemčinu, ale aj tých, ktorí ešte váhajú. Pridajte sa k nám! Bližšie informácie o programe nájdete nižšie.

Partneri projektu: Goetheho inštitút, Filozofická fakulta UK a Pedagogická fakulta UK v Bratislave

Jednotlivé aktivity projektu budeme prispôsobovať aktuálnej epidemiologickej situácii a nariadeniam hlavného hygienika SR

Deutsche Sprachtage
2024
DElehrer *innentag
26.3.2024
Deutsche Sprachtage
2023
Workshop
Turné
Napíšte nám

Vyhodnotenie projektu

2020 - 2021

Aktivity v roku 2022

Dňa 28.3.2023 (9:00 – 15:30) sme si pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov ako špeciálny darček pripravili pre Vás podujatie s názvom Deutschlehrer*innentag – Tag der Kreativität und Vielfalt:  Deň špeciálne určený pre učiteľov a učiteľky nemčiny, ako aj  pre študentov a študentky učiteľstva, ktorí sa chcú výučbe nemčine v budúcnosti venovať. Čaká Vás deň plný zaujímavých prednášok a interaktívnych workshopov v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, ale aj online! Viac informácií a prihlásenie tu.

Pre študentov a študentky FiF UK sme zorganizovali vo februári 2022 metodicko-didaktické workshopy, vedené lektorkami Goetheho inštitútu.

Úvodný online webinár ku pedagogickej praxi z nemeckého jazyka sa konal pod vedením Mgr. Silvie Hlavinkovej a bol zameraný na pozorovanie vyučovania. Zúčastnilo sa ho 13 štud. FiF UK. Prehlbovací online webinár ku pedagogickej praxi z nemeckého jazyka bol zameraný na plánovanie vyučovania a konal sa pod vedením Mgr. Karin Rózsovej Wolfovej. Zúčastnilo sa ho 9 štud. FiF UK.

Vo februári a v marci sa následne uskutočnili hospitácie a vyučovacie sekvencie študentov a študentiek FiF UK magisterského štúdia a externého štúdia DPŠ na Goetheho inštitúte, kde mali možnosť pozorovať komunikatívne a interaktívne vyučovanie a zároveň samostatne viesť vyučovanie v kurzoch nemčiny.

Pre študentov a študentky PdF UK  sme realizovali 11. 5. 2022 a 25. 5. 2022 dva metodicko-metodické workshopy s názvom Methoden und Tools für Online-Workshops, na ktorých sme im predstavili viaceré online nástroje, aplikácie a možnosti interaktívnej práce so žiakmi v online priestore. Nadobudnuté vedomosti a skúsenosti následne využili pri príprave online workshopov pre študentov SŠ Unterwegs mit Deutsch, ktoré aj viedli.

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK zorganizovala dva workshopy pre stredné školy. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Filozofickej fakulty UK na Gondovej ulici.

27.4.2022 prišlo na návštevu 21 študentov a študentiek z Gymnázia Jura Hronca (Spojená škola Novohradská) v sprievode dvoch učiteliek nemeckého jazyka. 4.5.2022 prišlo na návštevu 13 študentov a študentiek z Gymnázia Bilíkova v sprievode triednej učiteľky nemeckého jazyka.

Workshopy viedli študentky a študenti učiteľstva FiF UK, ktorí si pripravili interaktívne materiály na tému „Reise nach Deutschland“ a „Reise nach Österreich“. Študenti sa študentky v nadväznosti na workshopy vypracovali zaujímavé práce na tému „Meine Traumreise nach Deutschland/Österreich“. Najlepšie práce sme ocenili udelením štipendií na absolvovanie kurzu nemčiny na Goetheho inštitúte v Bratislave.

Pre študentov a študentky stredných škôl sa dňa 20.6.2022 uskutočnil celoslovenský online workshopu „Unterwegs mit Deutsch“, ktorý viedli lektorky GI a študenti FiF a PdF UK. Študentky FiF UK si pre stredoškolákov a stredoškoláčky pripravili zaujímavé materiály, takže si napríklad vytvorili vlastný jazykový portrét a zamysleli sa nad tým, aké je miesto nemčiny vo ich živote. Študentky a študenti PdF UK pozvali stredoškolákov na virtuálnu cestu za nemčinou, sprostredkovali im informácie, ako sa dá výhodne cestovať vlakom po Nemecku a okrem iného aj to, čo sa rozumie pod skratkou DACH.

Reakcie stredoškolákov po workshope:
„Páčili sa mi online cvičenia a video v poslednej časti workshopu bolo super.“
„Veľmi inšpiratívny bol pre mňa jazykový portrét a jazyková rôznorodosť v rámci D-A-CH.“
„Páčilo sa mi video v prvom workshope, jazykový portrét, text o amygdale, aj celkovo milý prístup lektorov/lektoriek.“
„Ďakujem, bol to zmysluplne, dobre strávený čas :)“

Od 4. 7. 2022 do 28. 8. 2022 sme pre 15 študentiek a študentov stredných škôl z celého Slovenska organizovali letný e-learningový kurz s názvom #ja&nemčina.  Ambíciou kurzu bolo vytvoriť virtuálny priestor pre interaktívne, tvorivé a inovatívne učenie sa cudzieho jazyka s využitím digitálnych médií. Študenti participovali na úlohách zameraných na jazykovedu, literatúru, didaktiku nemeckého jazyka a na prácu s digitálnymi médiami. Úlohy riešili v nemeckom jazyku samostatne aj kooperatívne. Rôznorodosť úloh spočívala tak v tematickom zameraní (venovali sme sa napr. témam udržateľnosť, záujmy mladých, pôvodu a spájateľnosti slov), ako aj v ich forme spracovania (študenti písali a vymieňali si názory vo fórach, pracovali s rôznymi aplikáciami, nahrávali sa a natáčali videá). 11 účastníkov úspešne ukončilo kurz a dostali potvrdenie o absolvovaní a drobné darčeky. Štyria výhercovia súťažnej úlohy  okrem toho ešte získali štipendium na prípravný kurz a skúšku Goethe-Zertifikat.

Reakcie stredoškolákov po e-learningový kurze:
„Mne sa páčilo všetko, ale asi tie úlohy boli najzaujímavejšie, v ktorých sme mohli rozvíjať našu kreativitu písaním príbehov a keď sme sa venovali nemčine spolu na online hodinách. Najviac sa mi páčilo natočenie videa na tému, prečo sa učím nemčinu a aký vplyv má na môj život.“
„Kurz mi zlepšil slovnú zásobu a ukázal mi nové stránky nemčiny.“
„Spoznala som veľa zaujímavých ľudí a pridanou hodnotou je, že som sa mohla učiť a rozprávať takými ľuďmi, ktorí taktiež majú radi nemecký jazyk.
„Zaujímavý, užitočný kurz, ktorý pomôže nielen so zlepšením nemčiny ale ponúka aj zaujímavé ceny.“
„Ja by som takýto kurz určite odporučila, lebo možno takým spôsobom by aj tí obľúbili nemčinu, ktorí to nemajú radi.“
„Ja Vám veľmi pekne ďakujem, že som sa mohla zúčastniť a tým pádom som sa vedela aj cez prázdniny venovať nemčine a dozvedieť sa veľa užitočných informácií, ktoré mi budú pomôckou v štúdiu učiteľstva nemeckého jazyka a literatúry. Dúfam, že takým spôsobom aj naďalej budete povzbudzovať študentov, aby študovali nemčinu. :)“

Goethe-Institut organizuje na jeseň 2022 koncertné turné nemeckej skupiny z Mannheimu „ok.danke.tschüss.“, ktorá píše texty pre mládež, učiacu sa nemčinu. Okrem koncertov sa žiaci budú môcť zúčastniť workshopov zameraných na prácu s textami piesní. Pre učiteľov nemčiny sme pripravili učebný metodicko-didaktický materiál, ktorý  im bude priblížený na vzdelávacích workshopoch.

Čo čaká účastníkov

Čo projekt ponúka študentom stredných škôl

Nadviažeme spoluprácu so strednými školami prevažne dištančnou formou. Pre študentov z celého Slovenska zorganizujeme online workshop. Na Pedagogickej fakulte prebehnú edukačné aktivity formou blended-learningového kurzu počas júla a augusta 2022 a na Filozofickej fakulte interaktívne workshopy pre študentov gymnázií pripravené a vedené študentmi FiF, ako aj diskusia študentov SŠ a VŠ o možnostiach a výhodách štúdia učiteľstva.

 • celoslovenský online workshop pre študentov SŠ (máj/jún 2022)
 • blended-learningový program pre študentov SŠ (júl/august 2022)
 • súťaž o štipendiá pre študentov SŠ na jazykové a prípravné kurzy na skúšky v Goetheho inštitúte
 • zaujímavé workshopy pre stredoškolákov pripravené a vedené študentami učiteľstva FiF UK
 • do našich aktivít počas roka sa môžeš zapojiť z domu, stačí Ti internetové pripojenie (e-learningové aktivity)
 • návšteva v Goetheho inštitúte v Bratislave, kde spoznáš nielen knižnicu, ale aj prácu zahraničného inštitútu
 • koncert nemeckej kapely ok.danke.tschüss a práca s textami kapely na hodinách nemčiny
  online edukačné aktivity (webináre)
 • spoznáš nových kamarátov z celého Slovenska
 • stretnutia so študentmi vysokej školy a diskusie o učiteľstve
 • čítanie z nemeckých kníh pre mládež, preložených aj do slovenčiny, na vybraných stredných školách na Slovensku
 • digitálna hra „Netzagenten – pátranie po hakeroch“ na Goetheho inštitúte
 • zažiješ turné po troch renomovaných inštitúciách, ktoré majú dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním v nemeckom jazyku, ako aj s prípravou budúcich učiteľov
 • ukážeme Ti inovatívne aktivity na hodinách nemeckého jazyka
 • budeš mať možnosť stretnúť sa s lektormi z Nemecka a Rakúska
 • zistíš, aké výhody má študovať nemecký jazyk
 • záživným spôsobom spoznáš vedecké disciplíny ako jazykoveda, literatúra a didaktika
 • spoznáš ľudí, ktorí dlhé roky pracujú s nemčinou
 • spoznáš nových kamarátov z celého Slovenska
 • budeš mať možnosť stretnúť sa s lektormi z Nemecka a Rakúska

Okrem toho všetkého zažiješ na PdF online vzdelávacie aktivity (e-learningový program):

 • v júni a v novembri stretneš ďalších nadšencov pre nemčinu a nadviažeš nové kamarátstva
 • v našom blended-learningovom programe si zlepšíš komunikačné schopnosti v nemčine
 • vyskúšaš si interaktívne online aktivity
 • dozvieš sa, ako môžeš využiť digitálne médiá a svoj smartfón, keď sa učíš nemčinu
 • vraj gramatika je nudná? ukážeme Ti niečo iné
 • zistíš, že aj literatúra môže byť zaujímavá
 • získaš možnosť zapojiť sa do súťaže o letné jazykové kurzy v Nemecku

Čo projekt ponúka študentom vysokých škôl

Pre vysokoškolákov zorganizujeme semináre k metodike a didaktike.   Študenti budú mať možnosť absolvovať hospitácie v kurzoch nemeckého jazyka v Goetheho inštitúte a zorganizujeme pre nich praktické semináre zamerané na prácu s novými médiami. Zapojení študenti z Pedagogickej a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského sa budú môcť zúčastniť metodicko – didaktického programu DDL4. Nadobudnuté skúsenosti a poznatky využijú študenti učiteľstva pri vedení workshopov pre stredoškolákov.

 • budeš mať možnosť zúčastniť sa na metodicko-didaktických seminároch och o digitálych médiách (napríklad o využití interaktívej tabule, smartfónov a tabletov vo vyučovaní), ktoré Ťa pripravia na vedenie workshopov pre študentov SŠ v online priestore
 • bezplatne absoluješ modul vzdelávacieho programu Goetheho inštitútu a Friedrich-Schiller-Universität v Jene DLL 4 na tému „Úlohy, cvičenia a interakcia v triede“ v hodnote 590 EUR. DLL (Deutsch Lehren Lernen – učiť sa vyučovať nemčinu) je celosvetovo uznávaný nástroj pre kvalifikáciu vyučujúcich nemčiny ako cudzieho jazyka slúžiaci na rozšírenie vyučovacích kompetencií
 • absolvuješ odborné semináre o pozorovaní a príprave vyučovania a vedomosti z nich využiješ na hospitáciách v Goetheho inštitúte
 • stretnutia so študentami SŠ a diskusie s nimi o štúdiu učiteľstva a o učiteľskom povolaní
 • aktívna účasť na organizovaní workshopov pre študentov SŠ
 • motivačné štipendiá na jazykový kurz pre 3 študentov 1.ročníka magisterského štúdia FiF UK
 • naučíš sa, ako pripraviť zaujímavú vyučovaciu hodinu nemčiny a ako motivovať žiakov
 • naučíš sa, ako využívať moderné médiá vo vyučovaní nemčiny
 • naučíš sa, ako pracovať vo vyučovaní s filmom, literatúrou, umením
 • zistíš, aké zaujímavé a zábavné je učiť nemčinu
 • získaš skúsenosť s neformálnym vzdelávaním – vyskúšaš si, aké je to viesť workshop v online priestore
 • certifikát o absolvovaní modulu DLL4
 • budeš mať možnosť stretnúť študentov SŠ a diskutovať s nimi o učiteľskom štúdiu a povolaní
 • zažiješ zaujímavé vyučovacie hodiny so študentami SŠ, ktoré si sám pripravil
 • spoznáš moderné vyučovanie na Goetheho inštitúte a vyskúšaš si učenie na vlastnej koži
 • budeš mať možnosť získať štipendium na jazykový kurz v Nemecku a na štipendijný vzdelávací pobyt Goetheho
 • inštitútu v Nemecku pre budúcich učiteľov

Čo projekt ponúka učiteľom nemeckého jazyka?

V pokračujúcom projekte sa budú môcť do projektu zapojiť aj učitelia nemeckého jazyka z praxe a zúčastniť sa ďalšieho vzdelávania formou odborných prednášok, ako aj praktických workshopov. V marci 2023 plánujeme celoslovenský deň pre učiteľov nemeckého jazyka – Deutschlehrertag.

 • môžete sa zúčastniť 3 workshopov a odborných prednášok vedených pedagógmi, zahraničnými lektormi a odborníkmi z PdF UK
 • zorganizujeme celoslovenský deň pre učiteľov nemeckého jazyka Deutschlehrertag

poskytneme začínajúcim učiteľom, ale aj učiteľom z praxe možnosť ďalšieho vzdelávania

Výsledky projektu za obdobie 2020 – 2021

Partneri projektu

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na FiF UK

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky je vo všetkých troch uvedených odboroch katedrou s najdlhšou tradíciou na Slovensku. Našim študentom ponúkame kvalitné a moderné učiteľské alebo prekladateľsko-tlmočnícke štúdium na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni so širokým uplatnením v praxi. Popri popredných špecialistoch v daných odboroch, prednášajúcich doma aj v zahraničí, pôsobia na katedre zahraniční lektori. Absolventi učiteľského štúdia dokážu modernými metódami sprostredkúvať komplexnú znalosť nemeckého jazyka a to v oblasti: praktickej jazykovej kompetencie – slovom a písmom, gramatického systému jazyka, kultúry, literatúry a histórie nemeckej jazykovej oblasti. Dôležitou súčasťou štúdia sú didakticko-pedagogické predmety, ktoré naučia tvorivo využívať získané vedomosti a zručnosti v procese výučby nemeckého jazyka.

Kontakt: Mgr. Monika Šajánková, PhD., vedeckovýskumná pracovníčka a pedagogička

Goethe-Institut Slowakei

Goetheho inštitút je celosvetovo pôsobiaca kultúrna inštitúcia Spolkovej republiky Nemecko. Podporujeme výučbu nemeckého jazyka v zahraničí a pestujeme medzinárodnú kultúrnu spoluprácu. Vo viac ako 90 krajinách ponúkame kurzy a skúšky nemeckého jazyka. Podporujeme učiteľov nemčiny na všetkých stupňoch škôl tvorbou učebných materiálov, seminármi ďalšieho vzdelávania pre učiteľov a súťažami a programami pre školské triedy.

Kontakt: PhDr. Iveta Sládeková Ondrejková, zástupkyňa riaditeľa, vedúca jazykového oddelenia

Katedra nemeckého jazyka a literatúry na PdF UK v Bratislave

Katedra nemeckého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK v Bratislave pripravuje budúcich učiteľov od roku 1990 a je súčasťou najstaršej pedagogickej fakulty na Slovensku. Ponúkame bakalárske a magisterské štúdium učiteľstva nemeckého jazyka a literatúry v dennej aj externej forme. Výučbu jazykovedných, literárnovedných a didaktických disciplín zabezpečujú vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a zahraniční lektori s dlhoročnými skúsenosťami, medzinárodnými kontaktmi, ktorí sa aktívne zapájajú do výskumných úloh na národnej a medzinárodnej úrovni.

Kontakt: Mgr. Zuzana Marková, PhD.