Zažite tri dni nemčiny na troch rôznych miestach – v Košiciach, Banskej Bystrici a Nitre a objavujte spoločne s nami možnosti a príležitosti, ktoré nemčina ako cudzí jazyk prináša so sebou.

Tešiť sa môžete na workshopy a prednášky zamerané na inovatívne vyučovacie metódy, otvorené hodiny, networking, ale aj diskusiu o postavení  a dôležitosti nemčiny na slovenskom pracovnom trhu so zástupcami nemeckých spoločností na Slovensku.

15.10.2024 Košice
22.10.2024 Banská Bystrica
6.11.2024 Nitra

Program
Zverejníme neskôr
Prihlasovanie
Spustíme v septembri
Deutsche Sprachtage 2023
Viac o podujatí
Chcem (sa) učiť nemčinu
Viac o projekte