Literárny salón je projekt na podporu nemecko-slovenského kultúrneho
dialógu. Sprostredkúva jazykové, národné a spoločenské
poznatky o Nemecku na pomedzí kultúry a vzdelávania. Medzinárodne
uznávaní autori, prekladatelia a vedeckí pracovníci prezentujú súčasný
obraz Nemecka v rámci prezentácií, diskusií a workshopov. Podujatia, ktoré
sú určené multiplikátorom vzdelávania (učiteľom, žiakom, študentom) a
širokej verejnosti, zdôrazňujú rôznorodý potenciál nemeckého jazyka pre
jednotlivé profesijné kariéry. Okrem toho prinášajú aktuálne témy na zaujímavé miesta.

Projekt vďaka našej finančnej podpore realizuje Goethe Inštitút a eventu moderuje p. Michal Hvorecký.