Nadácia Volkswagen Slovakia v rámci grantového programu „Projekty zamestnancov Partner“ implementuje myšlienku podpory dobrovoľníckej činnosti a angažovanosti i u zamestnancov partnerských spoločností.

Od roku 2015 sa myšlienka podpory dobrovoľníckej činnosti a angažovanosti zamestnancov vo svojom okolí či komunite rozšírila o podporu angažovanosti zamestnancov spoločnosti Porsche Slovakia, spol. s r.o.
V roku 2016 sa táto myšlienka rozšírila i na podporu angažovanosti zamestnancov spoločnosti Volkswagen Group Services, s.r.o.
Zamestnanci partnerských firiem môžu získať pre „svoj projekt“ podporu až do výšky 2 500,- eur.

Ciele grantového programu:

  • Podporiť verejnoprospešné aktivity a dobrovoľnícku činnosť zamestnancov partnerských spoločností
  • Podporiť regióny, z ktorých pochádzajú zamestnanci
  • Podporiť participáciu v rámci komunít

Žiadateľ:

  • Občianske združenia, školy, predškolské zariadenia, verejnoprospešné organizácie, pričom bude dodržaná podmienka aby jedna organizácia nebola v jednom roku neprimerane podporená.
  • Jeden zamestnanec môže získať podporu iba pre jeden zamestnanecký projekt za rok

Témy grantového programu pre rok 2023:

  • Vzdelávanie v oblasti techniky, nemeckého jazyka, ekológie, pohybovej a dopravnej výchovy a revitalizácia školských dvorov
  • Vzdelávanie pre sociálne slabšie resp. inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Maximálna výška podpory: 2 500 € na projekt
Začiatok prijímania žiadostí: 1.9. – 30.9. 2023,

Žiadosť je potrebné podať cez: https://nadaciavolkswagen.egrant.sk/
1. Zaregistrujte sa do programu Projekty zamestnancov Partner
2. Vyplňte a odošlite žiadosť

Vzor žiadosti nájdete tu.

Prehľad podporených projektov v roku 2023 nájdete tu.

Prehľad podporených projektov v roku 2022 nájdete tu.

Prehľad podporených projektov v roku 2021 nájdete tu.