Zamestnanci sú najcennejším kapitálom, ktorý podnik má. Svojimi schopnosťami a myšlienkami prispievajú v podstatnej miere k úspechu spoločnosti. Nadácia Volkswagen Slovakia ich motivuje k tomu, aby sa svoj úspech a šťastie podelili a angažovali sa vo voľnom čase vo svojom okolí či komunite podporou vzdelávacích projektov, v spolupráci so subjektmi v rámci ktorých sa dobrovoľnícky angažujú. Podpora vzdelávania sa nemusí obmedzovať iba na aktivity žiakov a študentov, vzdelávanie sprevádza človeka po celý život, takže projekty od zamestnancov môžu siahať od vzdelávania v ranom veku, cez školské projekty, až po kognitívny tréning v dôchodkovom veku. Zamestnanci Volkswagen Slovakia, ktorí sa angažujú na nejakom projekte, majú novú myšlienku alebo sa chcú zasadiť za vzdelávací projekt, ktorý je z ich pohľadu veľmi dôležitý, môžu od Nadácie Volkswagen Slovakia získať pre „svoj projekt“ podporu až do výšky 2 500,- eur.

Ciele grantového programu:

  • Podporiť verejnoprospešné vzdelávacie projekty zamestnancov spoločnosti Volkswagen Slovakia
  • Podporiť regióny, z ktorých pochádzajú zamestnanci
  • Podporiť verejnoprospešnú, dobrovoľnícku aktivitu zamestnancov

Žiadateľ:

  • Občianske združenia, školy, predškolské zariadenia, verejnoprospešné organizácie, pričom bude dodržaná podmienka aby jedna organizácia nebola v jednom roku neprimerane podporená.
  • Jeden zamestnanec môže získať podporu iba pre jeden zamestnanecký projekt v danom kalendárnom roku.
  • O grant sa nemôžu uchádzať občianske združenia, školy, predškolské zariadenia, verejnoprospešné organizácie, ktoré získali finančnú podporu v rámci grantového programu Projekty zamestnancov v roku 2022.
  • O grant sa nemôžu uchádzať zamestnanci, ktorí získali podporu v rámci grantového programu Projekty zamestnancov v roku 2022.

Témy grantového programu pre rok 2023:

  • Vzdelávanie v oblasti techniky, nemeckého jazyka, ekológie, vrátane revitalizácie školských dvorov, pohybovej a dopravnej výchovy
  • Vzdelávanie a podpora pre sociálne slabšie resp. inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Maximálna výška podpory: 2 500 € na projekt
Začiatok prijímania žiadostí: 15.5. – 31.5. 2023

Žiadosť je potrebné podať cez: https://nadaciavolkswagen.egrant.sk/

Prehľad projektov podporených v roku 2023 nájdete tu.

Prehľad projektov podporených v roku 2022 nájdete tu.

Prehľad projektov podporených v roku 2021 I. a II. kolo.