Vzdelávanie, komunitný život, inovatívne nápady a spoluprácu považujeme za dôležité spoločenské hodnoty. Teší nás preto, že zamestnanci a zamestnankyne spoločnosti Volkswagen Slovakia sa vo svojom voľnom čase venujú rôznorodým verejnoprospešným projektom a sú súčasťou aktívnych organizácií či komunít. Nadácia Volkswagen Slovakia aj tento rok plánuje od 1. do 15. apríla 2024 otvoriť novú výzvu v rámci programu Projekty zamestnancov, ktorej cieľom je takéto aktivity podporiť.

Nadácia Volkswagen Slovakia podobne ako v minulých rokoch podporí projekty zamerané na vzdelávanie v oblasti techniky, nemeckého jazyka, ekológie, pohybovej a dopravnej výchovy, vzdelávanie pre sociálne slabšie resp. inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ako aj projekty v oblasti inklúzie a diverzity či projekty zamerané na podporu ľudských práv a komunitné organizovanie.

Do projektovej výzvy sa môžu zapojiť zamestnankyne a zamestnanci firmy Volkswagen Slovakia, ktorí sa už v nejakej organizácii angažujú, ale aj tí, ktorí majú nové nápady v spomenutých oblastiach.

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2500 €, pričom celkovo plánujeme v rámci tejto výzvy prerozdeliť 200 000 €. Znamená to, že podporíme približne 80 projektov.

Celý proces od podania projektu cez jeho hodnotenie a zmeny počas realizácie projektu až po záverečnú správu a vyúčtovanie prebieha kompletne elektronicky cez systém Egrant.

Zaregistrovať sa a prihlásiť svoj projekt môžete na tomto odkaze od 1. do 15. apríla 2024: https://nadaciavolkswagen.egrant.sk

Vzor žiadosti nájdete tu.

Časový harmonogram grantovej výzvy:

 • 1. – 15. 4. 2024: Otvorenie prihlasovania projektov
 • júl 2024: Oznámenie výsledkov výzvy
 • júl – august 2024: Príprava a podpis grantových zmlúv, následne odosielanie prvej splátky
 • september 2024 – október 2025: Realizácia projektových aktivít
 • Vyúčtovanie projektov prebieha priebežne vždy najneskôr do dvoch mesiacov od ukončenia projektu.

Ciele grantového programu:

 • Podporiť verejnoprospešné vzdelávacie projekty zamestnancov spoločnosti Volkswagen Slovakia
 • Podporiť regióny, z ktorých pochádzajú zamestnanci
 • Podporiť verejnoprospešnú, dobrovoľnícku aktivitu zamestnancov

Žiadateľ:

 • Občianske združenia, školy, predškolské zariadenia, verejnoprospešné organizácie, pričom bude dodržaná podmienka aby jedna organizácia nebola v jednom roku neprimerane podporená.
 • Jeden zamestnanec môže získať podporu iba pre jeden zamestnanecký projekt v danom kalendárnom roku.
 • O grant sa nemôžu uchádzať občianske združenia, školy, predškolské zariadenia, verejnoprospešné organizácie, ktoré získali finančnú podporu v rámci grantového programu Projekty zamestnancov v roku 2023.
 • O grant sa nemôžu uchádzať zamestnanci, ktorí získali podporu v rámci grantového programu Projekty zamestnancov v roku 2023.

Témy grantového programu pre rok 2024:

 • Vzdelávanie v oblasti techniky, nemeckého jazyka, ekológie, pohybovej a dopravnej výchovy
 • Vzdelávanie pre sociálne slabšie resp. inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva
 • Podpora v oblasti inklúzie a diverzity
 • Projekty zamerané na podporu ľudských práv a komunitné organizovanie

Prehľad projektov podporených v roku 2023 nájdete tu.

Prehľad projektov podporených v roku 2022 nájdete tu.

Prehľad projektov podporených v roku 2021 I. a II. kolo.