Koncept nemeckej výchovy, ktorý odštartovala Nadácia po prvý raz v roku 2010 v Bratislave, sa rozvinul do úspešného vzdelávacieho programu. Od roku 2011 totiž zahŕňa už dve materské školy – Pavla Horova v bratislavskej Devínskej Novej Vsi so štyrmi triedami po 25 žiakov a druhú na Družstevnej ulici v Martine s jednou, rovnako veľkou triedou. Celkovo 125 detí sa v nich denne hravou formou prostredníctvom nemecky hovoriacej učiteľky zoznamuje s cudzím jazykom. Obohatením vzdelávacieho procesu je tzv. technický koncept, ktorý je v slovenských podmienkach jedinečný. Nadácia ho odštartovala už v roku 2012 a prebieha iba v nemčine. Ide o prepracovaný systém výučby prírodných vied a techniky. V snahe nadchnúť deti pre techniku a bádanie už v predškolskom veku, investuje Nadácia do neustáleho rozvíjania tohto konceptu a tiež podmienok na jeho úspešnú realizáciu prostredníctvom školení učiteľov, metodických „príručiek“ a pomôcok.

Informácie o prihlásení do „nemeckých tried“ v Bratislave nájdete tu. Pre získanie ďalších informácií kontaktujte pani Alexandru Pappovú, telefón: 02-6964-2858.

Prijímanie žiadostí do MŠ v Bratislave: 22.4. – 26.4.2024
Prijímanie žiadostí do MŠ v Martine: máj 2024 (viac informácií tu)