Nadácia Volkswagen Slovakia cielene podporuje angažovanosť a dobrovoľníctvo zamestnancov spoločnosti Volkswagen Slovakia. Jednou z aktivít bolo i vyhlásenie materiálnej zbierky pre hospitalizované deti.

Prvú materiálnu zbierku vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia v roku 2014. Vyzbierané dary boli odovzdané 6.11.2014 deťom hospitalizovaným na onkologickom oddelení Kliniky detskej hematológie a onkológie DFNsP na Kramároch. O štedrosti darcov a veľkosti zbierky svedčí i to, že dary boli odovzdávané deťom na tomto oddelení postupne, na viackrát, prostredníctvom angažovaného zamestnanca spoločnosti Volkswagen Slovakia p. Maxiana.

V roku 2016 sa uskutočnila ďalšia materiálna zbierka. Všetky vyzbierané dary odovzdali zástupcovia Nadácie Volkswagen Slovakia 31.5.2016 deťom hospitalizovaným na rôznych oddeleniach Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou na Kramároch, na Klinike infektológie a geografickej medicíny na Kramároch a Fakultnej nemocnice s poliklinikou na Antolskej ulici v Petržalke, prostredníctvom Materskej školy pri zdravotníckom zariadení. Viac o materiálnej zbierke, ktorú Nadácia zorganizovala pre hospitalizované deti v roku 2016 si prečítajte tu.

V roku 2017 sa Nadácia po prvý krát zapojila do podujatia „Giving Tuesday“ vyhlásením  materiálnej zbieky pre núdznych. V závode Volkswagen Slovakia sa podarilo vyzbierať viac ako tri tony oblečenia, hračiek a elektroniky, ktoré pomohli Komunitnému centru v Jelšave a detskému domovu Studienka v Bratislave.