Žiadosť GP: Vodičák pre tvoj štart

Žiadosť o grant je potrebné online zaregistrovať na tejto webovej stránke Nadácie Volkswagen Slovakia a zároveň kompletnú v tlačenej (papierovej) podobe doručiť na adresu Nadácie (Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava) v jednom origináli podpísanom štatutárnym zástupcom.
 • Zaregistrovanie žiadosti:

 • 1. Informácie o Žiadateľovi*, ktorý projekt organizuje

 • V prípade, že nemáte facebookovú stránku, vpíšte "nemáme".
 • Bankové spojenie

 • Štatutárny zástupca Žiadateľa

 • Osoba zodpovedná za projekt

 • * Pod Žiadateľom sa pre tento grantový program rozumejú detské domovy na Slovensku, reps. subjekty s nimi pracujúce
 • 2. Informácie o projekte

 • Realizácia a organizačné zabezpečenie projektu

 • ObdobieAktivita 
 • Koľko detí/klientov bude prostredníctvom tohto projektu priamo podporených. Uveďte počet.
 • 3. Výdavky a príjmy

 • Informácie o spracúvaní osobných údajov Nadáciou VW SK nájdete na tomto odkaze.
 • Pečiatka a podpis štatutára