Nadácia Volkswagen Slovakia dlhodobo podporuje deti vyrastajúce v centrách pre deti a rodiny (nový názov pre detské domovy). V tomto duchu realizuje v spolupráci s organizáciou Úsmev ako dar a odborom dopravnej polície projekt, vďaka ktorému sa im snaží uľahčiť uplatnenie sa na trhu práce. Dvadsiatim šiestim deťom či mladým dospelým pokryje náklady na vodičský preukaz! Zapojiť sa môžu aj odchovanci z centier pre deti a rodiny – študujúci na vysokej škole alebo pracujúci – z domovov na pol ceste. Minimálna veková hranica je 17 rokov, maximálna 26 rokov.

Ako môžeš získať príspevok na vodičský kurz?

  1. Prihlásiš sa prostredníctvom online prihlášky, ktorú nájdeš tu.
  2. Dôležitá je tvoja motivácia, ktorú uvedieš do prihlášky.
  3. 1x vytlačenú zaregistrovanú verziu žiadosti o grant podpísať (uchádzač/ka a štatutár – t.j. riaditeľ CDR, pri odchovancoch CDR predseda regionálnej pobočky Úsmev ako dar) a zaslať na adresu: SPDDD Úsmev ako dar.
  4. Hodnotiaca komisia vyberie 26 z vás, ktorí získajú finančný príspevok na vodičský preukaz.
  5. Týmto dvadsiatim šiestim budú pridelené autoškoly, v ktorých absolvujú vodičské kurzy. Vlastný finančný vklad bude predstavovať iba 50 €.

Časový harmonogram:

  • 01. – 31. máj 2024 -> prijímanie žiadostí
  • Júl 2024 -> zasadnutie komisie a výber uchádzačov
  • Júl 2024 – August 2024 -> zverejnenie vybraných uchádzačov

Zoznam vybraných 26 kandidátov v roku 2023 nájdete tu.
Zoznam vybraných 26 kandidátov v roku 2022 nájdete tu.

Pripravuje sa

Pripravuje sa

Nedostupné

Pripravuje sa