V rámci podpory technického vzdelávania, prostredníctvom projektu Technizácia Slovenska, Nadácia Volkswagen Slovakia prerozdeľuje vyradenú informačnú techniku na vzdelávacie účely v prospech škôl, neziskových organizácií a iných združení.

V prípade záujmu o vyradenú informačnú techniku je potrebné napísať oficiálnu žiadosť na adresu Nadácie Volkswagen Slovakia alebo e- mailom na: alexandra.pappova@volkswagen-groupservices.com. Počet darovanej techniky je obmedzený. Žiadosti vybavujeme priebežne.

Vyradená informačná technika je bez operačného systému. Podmienkou darovania je osobné prevzatie v závode Volkswagen Slovakia a zdokumentovanie používania daru v zmysle darovacej zmluvy.