V roku 2017 spustila naša Nadácia unikátny projekt – Vedomostné ostrovy. Na jeho realizácii spolupracuje s Agentúrou pre vzdelanie a vedu SEA, ktorá dlhodobo pôsobí v oblasti podpory vzdelávania, vedy a výskumu.

Čo je Vedomostný ostrov?
Je to interaktívny kiosk, z ktorého môžu nielen žiaci, ale aj učitelia čerpať mnohé zaujímavé poznatky a inšpirácie. Animovaný Vedomostný ostrov ponúka množstvo interaktívnych vedomostných úloh z rôznych oblastí. Jednotlivé úlohy sa skrývajú pod lokalitami vyznačenými na mape. Úlohy sú poprepájané s reálnym využitím v praxi, vplyvom na životné prostredie, návodmi na domáce pokusy, videami a inými zaujímavosťami. Deťom majú pomáhať aj pri výbere budúceho povolania. Interaktívne kiosky plné pútavo spracovaných tém, veselých testov a bezplatného pripojenia na internet na dva roky získalo 100 škôl po celom Slovensku. Veríme, že sa nám vďaka Vedomostným ostrovom podarí rozšíriť možnosti vo vzdelávaní aj tým deťom, pre ktoré nie je prístup na internet samozrejmosťou.

Ciele projektu

  • Podporiť inovatívne formy vzdelávania na základných školách, predovšetkým v oblastiach techniky, nemeckého jazyka, dopravnej výchovy, ekológie a fyziky
  • Podporiť interaktívne formy vzdelávania prepájajúce teoretické poznatky s praxou a s kariérnym poradenstvom
  • Rozšíriť dostupnosť IKT na školách
  • Podporiť zlepšovanie prístupu k moderným metódam vzdelávania pre všetkých žiakov základných škôl

Podpora: kiosk s vedomostným obsahom

Do apríla 2019 prebieha SÚŤAŽ na tvorbu vedomostných tém, ktorej cieľom je umožniť učiteľom, rodičom a žiakom základných škôl aktívne sa podieľať na vytváraní obsahu „Vedomostných ostrovov“ pridávaním nových tém. Zúčastniť sa môžu aj školy, ktoré interaktívny kiosk ešte nemajú. Spomedzi zaslaných návrhov tém bude vybraných päť najlepších, pričom výhercovia získajú kiosk pre svoju školu. Školy, ktoré už interaktívny kiosk vlastnia, sa takisto môžu zapojiť a hrať o iné hodnotné ceny. Viac informácií o súťaži sa dozviete tu.

Navštívte stránku Vedomostné ostrovy na facebooku, na ktorej môžete riešit vedomostné úlohy a súťažiť! Animovaný Vedomostný ostrov spolu s virtuálnym kariérnym poradcom nájdete už aj online na stránke Vedomostných ostrovov.