Nadácia Volkswagen Slovakia nadviazala v roku 2017 spoluprácu s Centrom zdravia Possibilitas v Piešťanoch. Profesionálni terapeuti centra Possibilitas sa zaoberajú  poskytovaním špecializovanej rehabilitačnej starostlivosti predovšetkým pre deti s neuromuskulárnymi poruchami a spolu s intenzívnym programom Therasuit sa snažia o cvičenie v príjemnej atmosfére s dôrazom na výsledok rehabilitácie.

Uvedomujúc si obrovské finančné zaťaženie rodín so zdravotne znevýhodneným dieťaťom sme sa rozhodli pomôcť týmto rodinám v ťažkej situácii a v roku 2017 po prvýkrát poskytli príspevok na dvojtýždňovú intenzívnu rehabilitáciu pre 12 detí  z rodín v sociálnej núdzi. Deti sme vyberali zo zoznamu žiadateľov o absolvovanie rehabilitácií z celého Slovenska, ktorí mali zaslanú žiadosť, odborným lekárom indikované rehabilitácie a preukázateľný sociálny status.

Presvedčení výsledkami u detí, ktoré absolvovali rehabilitácie, sme v spolupráci naďalej pokračovali. V roku 2018 absolvovalo intenzívne dvojtýždňové rehabilitácie ďalších 33 detí z rodín v núdzi. V roku 2019 sme podporili už 35 detí, rovnako tak aj v roku 2020 a 2021. Od roku 2022 sme navýšili rozpočet na tento grant na 35 000 eur, čo sa premietlo do vyššieho počtu podporených detí – 43.

Veríme, že našou aktivitou pomáhame nielen deťom zlepšiť ich zdravotný stav, ale uľahčujeme náročnú situáciu aj ich rodinám. Preto v spolupráci s centrom pokračujeme aj naďalej.

V prípade záujmu o absolvovanie rehabilitácií pre vaše dieťa z príspevku Nadácie Volskwagen Slovakia je potrebné pozorne si prečítať grantové pravidlá. Ak spĺňate v nich uvedené podmienky, od 1. do 30. júna 2023 je potrebné zaevidovať žiadosť.
Podmienky k podaniu žiadosti ako aj všetky potrebné informácie nájdete tu.

Dovoľujeme si vás informovať, že v prípade, ak ste zamestnancom spoločností Volkswagen Slovakia, Volkswagen Group Services alebo Porsche Slovakia a boli ste v danom roku podporený v rámci programu Volkswagen rodina, vylučuje sa možnosť podpory v tom istom roku aj cez program Possibilitas.