Nadácia Volkswagen Slovakia začala v roku 2019 nový projekt spolupráce s Úniou nevidiaciach a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). ÚNSS je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorého poslaním je poskytovanie sociálnych služieb ľuďom so zrakovým postihnutím, obhajoba ich záujmov, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a vytváranie rovnakých príležitostí. Realizuje potrebné praktické opatrenia, ktorými pomáha svojim klientom prekonať a kompenzovať dôsledky zrakového postihnutia. Jej širokú členskú základňu združujúcu 3 200 členov tvoria ľudia so zrakovým postihnutím, ich priaznivci, priatelia a rodičia nevidiacich a slabozrakých detí.

Dôležitou súčasťou činnosti ÚNSS je vzdelávanie špecializovaných sociálnych pracovníkov, bez ktorých by jej činnosť nebola možná. Iba vyškolení zamestnanci môžu vykonávať terénnu prácu a priamo v domácnostiach trénovať s klientmi zvládanie základných každodenných činností, učiť ich chodiť s bielou palicou, používať počítač či čítať a písať Braillovo písmo. S cieľom zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb pre ľudí so zrakovým postihnutím, sa s ÚNSS spojila naša Nadácia. Aj vďaka jej podpore sa podarí zabezpečiť, že v roku 2019 – 2020 prebehnú všetky potrebné dlhodobé vzdelávacie aktivity, monitoringy a supervízie v rámci organizácie.

Viac o spolupráci si môžete prečítať tu.

Pripravuje sa
Pripravuje sa
Pripravuje sa
Pripravuje sa
Pripravuje sa