Zdravie je to najcennejšie, čo máme a v Nadácii si to dennodenne uvedomujeme. Aby sme prispeli k jeho ochrane, pomohli sme rozšíriť vybavenie zdravotníckych zariadení, ktoré navštevujú pacienti z celého Slovenska. Naším cieľom je zlepšenie prevencie a zvýšenie kvality poskytovanej lekárskej starostlivosti.

<strong>Prvý ultrazvukový prístroj s robotickým ramenom na Slovensku</strong>

V roku 2016 spoločne s ďalšími partnermi podporila Nadácia prevenciu rakoviny prsníka darovaním robotického ultrazvukového prístroja <a href=“http://www.ousa.sk/sk/titulna-stranka-ousa“>Onkologickému ústavu sv. Alžbety</a> v Bratislave. Špeciálny ultrazvuk sa od mamografu odlišuje tým, že nevyžaruje žiadne röntgenové lúče. Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave je vedúcim špičkovým onkologickým zariadením na Slovensku. Jeho laboratória majú ako jedno z mála pracovísk v SR akreditáciu pre celú EÚ.

<strong> Prvý ultrazvuk s bezdrôtovými sondami
</strong>

Nadácia Volkswagen Slovakia darovala v roku 2018 v spolupráci so spoločnosťou Siemens Slovensko nový špičkový prenosný ultrazvuk pre <a href=“http://portal.dfnsp.sk/“>Národný ústav detských chorôb v Bratislave</a>. Ultrazvuk ACUSON Freestyle pomôže zlepšiť lekársku diagnostiku a zvýšiť tak  pohodlie vyšetrovaných detských pacientov. Prístroj ako prvý na svete používa bezdrôtové sondy.

Zároveň sme prispeli aj na rekonštrukciu na rádiologickom oddelení, do ktorej sa svojimi návrhmi zapoja študenti Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Priestory budú upravené tak, aby sa v nich deti cítili čo najlepšie.