Nadácia Volkswagen Slovakia každoročne rozhoduje o mimoriadnych podporách z obrovského množstva nezaradených žiadostí, ktoré obdrží v priebehu roka. V roku 2014 takto podporila projekt „Mladí vedci“ Asociácie pre mládež, vedu a techniku v Bratislave, vďaka čomu bola vydaná knižka vedeckých pokusov pre deti a mládež.

Od roku 2015 pravidelne podporujeme aktivity neziskovej organizácie Plamienok, ktorá poskytuje pomoc nevyliečiteľne chorým deťom v ich domácom prostredí, venuje sa poskytovaniu  smútkového poradenstva a terapie pre deti vrátane ich rodiny, ako i vzdelávaniu v tejto oblasti.

V roku 2016 Nadácia taktiež podporila viacero mimoriadnych projektov, napríklad zastrešila vydanie unikátneho hmatového pexesa Memonik prispôsobeného zrakovo hendikepovaným, poskytla príspevok na vzdelávacie kurzy v rámci detského hospicu Plamienok i na diagnostiku sluchu u veľmi malých detí. S ďalšími partnermi podporila Nadácia prevenciu nádorových ochorení darovaním automatického prsníkového skenera pre Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave ako aj zriadenie učebne v rehabilitačnom centre Adeli Medical Center.

Rok 2017 Nadácia započala zdvojnásobením vkladu dobrovoľných darcov počas zbierky organizovanej Ligou proti rakovine v areáli závodov na Deň narcisov. Zapojila sa do charitatívneho projektu Plus pre ženy a podporila štyri rodiny v núdzi. Podporila vydanie slovenskej edície publikácie približujúcej život dieťaťa s autizmom „Krič potichu, braček“.

NEDOSTUPNÉ

NEDOSTUPNÉ

NEDOSTUPNÉ
NEDOSTUPNÉ