Spoluprácu s organizáciou Človek v ohrození na pomoc pri zamestnávaní sociálne znevýhodnených ľudí sme začali v roku 2021. V roku 2022 sme ju rozšírili o samostatný projekt Lepšia budúcnosť pre mladých Rómov – Kariérové a pracovné poradenstvo pre mládež z marginalizovaných rómskych komunít. V projekte budú poradcovia organizácie Človek v ohrození poskytovať kariérové a pracovné poradenstvo mladým Rómom vo veku 15-24 rokov z vylúčených lokalít západného Slovenska. Úlohou kariérového poradcu bude najmä motivovať mládež k ukončeniu stupňa vzdelania a k štúdiu na strednej škole (duálne odbory na stredných odborných školách) tak aby sa zvýšila ich šanca na uplatnenie na otvorenom trhu práce. Poradenstvo sa bude poskytovať v 4 lokalitách: Plavecký Štvrtok, Lozorno, Zohor, Malacky. druhý aspekt projektu predstavuje pripravu mládeže po ukončení povinnej školskej dochádzky k aktívnemu hľadaniu brigád, pracovných stáží prípadne rekvalifikácií. S mladými dospelými vo veku 18-24 rokov budú realizované poradenské stretnutia, smerujúce k aktívnemu hľadaniu práce, príprave na pohovory a budovanie pracovných návykov.

Chcete sa zapojit ako zamestnávateľ? Kontaktujte priamo organizáciu Človek v ohrození: Michaela Mudroňová