Nadácia Volkswagen Slovakia v roku 2018 podporila pilotnú fázu projektu Greenpower Slovensko – pretekov elektrických formúl. Primárnym cieľom je nadchnúť deti pre techniku a automobilový priemysel. Interaktívny projekt predstavuje inovatívny výučbový proces a spoluprácu s praxou s úmyslom zlepšiť schopnosti tímovej práce ako aj odborné zručnosti. Školy dostanú formulu s elektromotorom, ktorú musia sami poskladať, upraviť, vyskúšať a nakoniec sa s ňou zúčastniť preteku.

Cieľové skupiny:

Základné školy Formula Goblin (9 – 11 rokov)
Stredné školy Formula 24 (11 – 16 rokov)
Vysoké školy (univerzity) Formula 24+ (16 – 25 rokov)

V pilotnom ročníku 2018/2019 je do projektu zapojených 5 škôl, tri základné školy: ZŠ Riazanská, ZŠ Holíčska a ZŠ Edulienka v Bratislave a dve stredné školy: Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia a Leaf Academy v Bratislave.

Na pretekoch  v máji 2019 sa na štart v dvoch kategóriách postavili tímy základných a stredných škôl. V prvej kategórii si žiaci základných škôl zmerali zručnosti v disciplínach: slalom, šprint a na krátkych okruhoch. Každá disciplína sa bodovala a víťazom sa stal tím z experimentálnej školy Edulienka, ktorý dosiahol najväčší počet bodov. V druhej kategórii súťaží stredoškolákov stáli proti sebe dva tímy – ich preteky trvali 90 minút a víťazom sa stal tím zo Súkromnej strednej odbornej školy automobilovej Duálna akadémia, ktorého formula prešla najväčšiu vzdialenosť (krátke video si môžete pozrieť tu).

Ďalší ročník sa spustil začiatkom školského roka 2020/2021. Zoznam aktuálne zapojených škôl:

Kategória: Formula Goblin
Základná škola s materskou školou, Riazanská
Základná škola, Holíčska
Edulienka, Konventná
Škola Pre Mimoriadne Nadané Deti a Gymnázium, Skalická
Súkromná základná škola, Česká
Základná škola, Nejedlého
Súkromná základná škola FELIX, Bratislava
Základná škola s materskou školou, Dubová, Bratislava
Základná škola s materskou školou, Demänovská ulica,  Liptovský Mikuláš

Kategória Formula F 24
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova, Bratislava
Akadémia LEAF – LEAF Academy, Sasinkova, Bratislava
Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia
Gymnázium Bilíkova, Bratislava
Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova, Bratislava
SOŠ Informačných technológií, Hlinícka, Bratislava

Aktuálne novinky z projektu môžete sledovať na jeho facebookovej stránke.