Jednou z oblastí, ktorej sa Nadácia Volkswagen Slovakia dlhodobo venuje, je pomoc deťom v centrách pre deti a rodiny. Grantový program je určený na podporu zariadení či náhradných rodín, v ktorých sú deti vychovávané. V tomto roku pomôžeme rozšíriť možnosti voľnočasových, edukačných a pobytovo-rekreačných aktivít pre deti.

Ciele grantového programu:

  • Rozšíriť možnosti voľnočasových, edukačných a pobytovo-rekreačných aktivít pre deti
  • Zabezpečiť pre deti aktívne trávenie voľného času

Žiadateľ:

  • Centrá pre deti a rodiny na Slovensku, vrátane profesionálnych rodín a bývalých krízových stredísk

Podmienkou k úspešnej registrácii žiadosti je:

  • Kreatívne spracovanie – deti prostredníctvom ľubovoľne zvolenej kreatívnej formy – videa, obrázka, básničky, príbehu – opíšu, na čo by grant využili

Príklady projektov:

  • Letné/zimné tabory pre deti
  • Viacdňové pobytovo – rekreačné/pobytovo – vzdelávacie aktivity
  • Vzdelávacie kurzy/krúžky pre deti
  • Rozvojé podporné aktivity pre deti

Zoznam podporených projektov v roku 2022 nájdete tu.
Zoznam podporených projektov v roku 2021 nájdete tu.