Experimentovanie po nemecky“ je unikátny projekt Nadácie Volkswagen Slovakia a Goethe Inštitútu. Ide o praktickú výučbu nemčiny prostredníctvom experimentov. S finančnou podporou Nadácie vznikli vôbec prvé pracovné listy v nemčine pre metodiku CLIL (Content Language Integrated Learning), ktorá integruje cudzí jazyk do odborného predmetu – prírodovedy. V rámci Európy ide o prvý komplexnejšie vypracovaný materiál v nemčine takéhoto praktického typu pre základné školy. Pre učiteľov je na tejto stránke k dispozícií metodika, ako s experimentami pracovať, jednotlivé pokusy, ako aj ilustračné video. Pilotnou školou so zavedením tohto projektu je Základná škola I. Bukovčana, ktorá metodiku CLIL využíva už niekoľko rokov v rámci svojej výučby.
V rámci tohto výnimočného projektu sú pracovné listy na témy – voda, vzduch, magnetizmus, čas, auto, látky či rastliny rozdelené do 15 modulov. Tie sú rozpracované na krátke experimenty, ktoré je možné realizovať na hodinách prírodovedy. Ku každej téme sú vypracované i cvičenia na slovnú zásobu, pri niektorých aj teória. Práca s pracovnými listami môže byť hodnotená pomocou tzv. preukazu vedca. V ňom si žiaci svoje experimenty vyhodnotia, napíšu čo ich zaujalo a aké nové poznatky získali.
Projekt sme doplnili o stolové hry (s podrobným metodickým prístupom), ako aj videá, ktoré vysvetľujú pravidlá až pri štyroch hrách. V roku 2022 zorganizujeme až 3 bezplatné školenia pre učiteľov v Bratislave (22.3.2022), v Košiciach (25.4.2022) a v Banskej Bystrici (26.4.2022).

Zapojte sa a využite už pripravené odskúšané materiály na Vašich hodinách či aktivitách.

 

Nedostupné

Nedostupné

Nedostupné

Nedostupné

Nedostupné

Nedostupné