Zdravie je to najcennejšie, čo máme a v Nadácii si to dennodenne uvedomujeme. Aby sme prispeli k jeho ochrane, pomohli sme rozšíriť vybavenie zdravotníckych zariadení, ktoré navštevujú pacienti z celého Slovenska. Naším cieľom je zlepšenie prevencie a zvýšenie kvality poskytovanej lekárskej starostlivosti.

Dva monitory vitálnych funkcií pre novorodencov

Novorodenecké oddelenie v nemocnici akad. L. Dérera (Univerzitná nemocnica Bratislava) prijalo v roku 2021 dar od Nadácie Volkswagen Slovakia v podobe dvoch monitorov vitálnych funkcií.  Tieto prístroje sú určené pre novorodencov na monitoring parametrov dýchania, krvného obehu, telesnej teploty a krvného tlaku priamo v krvnom riečisku malých pacientov. Budú používané v priestore resuscitačného novorodeneckého boxu na pôrodnej sále a aj na Jednotke intenzívnej starostlivosti.

Doplnený EEG prístroj na oddelenie neurológie

Koncom roka 2019 sa Nadacia podieľala na spolufinancovaní prístroja pre oddelenie neurológie v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda (UNB). Vďaka 28 kanálovému neurofyziologickému systému EEG, EP – Neuron-Spectrum-4/P – sa môžu na oddelení realizovať plnohodnotné neurologické vyšetrenia.

Prvý ultrazvuk s bezdrôtovými sondami

Nadácia Volkswagen Slovakia darovala v roku 2018 v spolupráci so spoločnosťou Siemens Slovensko nový špičkový prenosný ultrazvuk pre Národný ústav detských chorôb v Bratislave. Ultrazvuk ACUSON Freestyle pomôže zlepšiť lekársku diagnostiku a zvýšiť tak  pohodlie vyšetrovaných detských pacientov. Prístroj ako prvý na svete používa bezdrôtové sondy.

Zároveň sme prispeli aj na rekonštrukciu na rádiologickom oddelení, do ktorej sa svojimi návrhmi zapoja študenti Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Priestory budú upravené tak, aby sa v nich deti cítili čo najlepšie.

Rovnaký bezdrôtový ultrazvuk darovala v roku 2019 aj Národnému onkologickému ústavu, kde prístroj skvalitňuje život pacientom na oddelení paliatívnej medicíny.

Prvý ultrazvukový prístroj s robotickým ramenom na Slovensku

V roku 2016 spoločne s ďalšími partnermi podporila Nadácia prevenciu rakoviny prsníka darovaním robotického ultrazvukového prístroja Onkologickému ústavu sv. Alžbety v Bratislave. Špeciálny ultrazvuk sa od mamografu odlišuje tým, že nevyžaruje žiadne röntgenové lúče. Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave je vedúcim špičkovým onkologickým zariadením na Slovensku. Jeho laboratória majú ako jedno z mála pracovísk v SR akreditáciu pre celú EÚ.

Pripravuje sa

NEDOSTUPNÉ

Pripravuje sa

Pripravuje sa
Pripravuje sa