Nadácia Volkswagen Slovakia podporila projekt „Chceme vedieť nemecky“ po prvýkrát v roku 2017. Cieľ projektu je podpora výučby nemeckého jazyka, pričom sa šíri vďaka angažovaným učiteľom nemčiny, ktorí si uvedomujú jej dôležitosť v našom regióne a chcú o tom informovať aj svojich žiakov a ich rodičov. V rámci projektu boli vytvorené informačné materiály, ktoré majú školy bezplatne k dispozícii: leták, plagát, baner, pracovný zošit „Zabav sa s nemčinou“, príručka pre rodičov a pedagógov „Deti a nemčina“, a v neposlednom rade aplikácia/Hra – online.

Materiály slúžia na prezentáciu nemčiny ako druhého cudzieho jazyka, jeho zviditeľnenie v danej škole, a tým motivovanie rodičov, aby svoje deti prihlásili práve na nemčinu. Cieľovou skupinou kampane sú rodičia a ich deti, ktoré sa ešte neučia nemčinu. Poskytnutie materiálov, ako aj ich zaslanie, je pre školu bezplatné. Požiadať o ne môžu na adrese bildungskooperation@bratislava.goethe.org.

Súčasťou projektu „Chceme vedieť nemecky“ je aj tzv. jazyková animácia. Je to metóda na motiváciu žiakov ZŠ, ktorí sa ešte neučia nemčinu, aby sa jej neobávali a prihlásili sa v škole na nemčinu ako 2. cudzí jazyk. Cieľom jazykovej animácie nie je naučiť, ale motivovať k učeniu. Jazyková animácia prebieha v slovenčine. Počas animácie sa učiteľ zahrá so žiakmi rôzne hry, ktoré odhaľujú zaujímavosti nemčiny ako jazyka (napr. podobnosti nemčiny a slovenčiny) a z nemeckých reálií, všetko hravou formou. Animácie sa uskutočňujú v rámci vyučovania, t.j. jedna animačná hodina by mala trvať 45 minút. Kompletný materiál s manuálom k jednotlivým aktivitám je dostupný pre učiteľov a rodičov na webstránke projektu.