Nadácia Volkswagen Slovakia v spolupráci so spoločnosťou Volkswagen Slovakia spustili projekt 30 000 pre dobrú vec. Cieľom je na záaklade športovej aktivity zamestnancov Volkswagen Slovakia prerozdeliť až 30 000 eur na podporu športových činností predovšetkým detí a mladých ľudí. Ak zamestnanci spolu našportujú do konca októbra minimálne 30 000 kilometrov, spustíme grantový program. Vyčlenené finančné prostriedky, ktoré budú venované organizáciám podporujúcich pohybové a športové aktivity detí a mládeže. Nominovať konkrétne organizácie budú môcť samotní účastníci projektu „30 000 kilometrov pre dobrú vec“ po splnení presne definovaných kritérií.

Nezáleží pritom na tom, akým spôsobom – behom, turistikou, na bicykli, na korčuliach, plávaním, kanoistikou či walkingom. Základným kritériom je druh pohybu, pri ktorom je možné zmerať vzdialenosť. Ako deň spustenie grantového programu sme si určili 31. október 2021.

Ciele grantového programu:

  • Podporiť športovanie detí a mládeže pod záštitou zamestnanca spoločnosti Volkswagen Slovakia
  • Podporiť regióny, z ktorých pochádzajú zamestnanci
  • Podporiť pravidelné športovanie detí a mládeže

Žiadateľ:

  • Občianske združenia, Neziskové organizácie,
  • Školy, predškolské zariadenia,
  • Verejnoprospešné organizácie a.i.

Maximálna výška podpory: 5 000 – 10 000 € / projekt
Realizácia projektov: november 2021 – November 2022
Uzávierka prijímania žiadostí: 15.11.2021
Zoznam podporených žiadostí: tu

Pripravuje sa
Pripravuje sa
Pripravuje sa