V roku 2022 sme sa rozhodli pokračovať v spolupráci s občianskym združením Daphne – Inštitútom aplikovanej ekológie. Cieľom projektu je prostredníctvom materiálov v nemeckom jazyku a dvoch seminárov podporiť nemeckú výučbu v materskej a základnej škole v Devínskej Novej Vsi zážitkovou formou. Druhou časťou projektu sú súťaže pre školy z celého Slovenska na sociálnych sieťach DAPHNE, s cieľom podporiť výučbu nemčiny ale aj ekológie naprieč Slovenskom. Poskytnuté budú súbory pomôcok v nemčine. Pôjde napr o identifikačné kruhy, pomocou ktorých sa žiaci naučia spoznávať rôzne dreviny podľa listov, plodov či kôry a tiež bezstavovce, ktoré sa často vyskytujú na školskom dvore. Ďalej sú to karty vývojových cyklov, ktoré im priblížia vývoj živočíchov od vajíčka po dospelého jedinca. Leták „Nebo, peklo“ je dvojjazyčný (slovenský a nemecký) a umožňuje zahrať si klasickú obľúbenú hru. Všetky materiály sú na stiahnutie tu. Zošiť plný nápadov priamo v nemčine nájdete tu.

Súťaže

Fotogaléria

Materiály