V roku 2022 sme sa rozhodli pokračovať v spolupráci s občianskym združením Daphne – Inštitútom aplikovanej ekológie. Cieľom projektu je prostredníctvom materiálov v nemeckom jazyku a dvoch seminárov podporiť nemeckú výučbu v materskej a základnej škole v Devínskej Novej Vsi zážitkovou formou. Druhou časťou projektu boli súťaže pre školy z celého Slovenska na sociálnych sieťach DAPHNE, s cieľom podporiť výučbu nemčiny ale aj ekológie naprieč Slovenskom. Poskytnuté boli súbory pomôcok v nemčine. Išlo napr. o identifikačné kruhy, pomocou ktorých sa žiaci naučia spoznávať rôzne dreviny podľa listov, plodov či kôry a tiež bezstavovce, ktoré sa často vyskytujú na školskom dvore. Ďalej karty vývojových cyklov, ktoré im priblížia vývoj živočíchov od vajíčka po dospelého jedinca. Leták „Nebo, peklo“ je dvojjazyčný (slovenský a nemecký) a umožňuje zahrať si klasickú obľúbenú hru. Všetky materiály sú na stiahnutie tu. Zošiť plný nápadov priamo v nemčine nájdete tu.

Materiály

VIAC INŠPIRÁCIE